BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

UZŅEMŠANAS_IESNIEGUMA_VEIDLAPA_2021

RĪKOJUMS PAR MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĀCIJU NO 2020.GADA 9.NOVEMBRA (PAPILDINĀJUMI UN PRECIZĒJUMI)

RĪKOJUMS PAR MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĀCIJU NO 2020.GADA 9.NOVEMBRA

VADĪBAS DARBA PLĀNOJUMS 2020./2021.M.G. 1.SEM.

MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA 2020.2021.M.G. (IEKŠĒJIE NOTEIKUMI)

SKOLAS PADOMES REGLAMENTS

NOLIKUMS

 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020

ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020.- 2025.

BAUSKAS NOVADA DOMES LĒMUMS PAR ATTĪSTĪBAS PLĀNA SASKAŅOŠANU

PRIVĀTUMA POLITIKA

AUDZINĀŠANAS DARBA PROGRAMMA 2018.-2021.

KARJERAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 2018.-2021.

MŪZIKAS NODAĻAS AUDZĒKŅU ZINĀŠANU UN PRASMJU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI, PĀRCELŠANA UN ATSKAITĪŠANA (IEKŠĒJIE NOTEIKUMI)

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANA MĀKSLAS NODAĻĀ (IEKŠĒJIE NOTEIKUMI)

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANA MŪZIKAS NODAĻĀ (IEKŠĒJIE NOTEIKUMI)

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI AUDZĒKŅIEM MĀKSLAS NODAĻĀ

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI AUDZĒKŅIEM MŪZIKAS NODAĻĀ

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2020.2021. (MŪZIKA)

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2020.2021.(MĀKSLA)

APMEKLĒTĀJU UZTURĒŠANĀS KĀRTĪBA SKOLĀ

 

 

Close Menu