BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

RĪKOJUMS PAR MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĀCIJU NO 2020.GADA 9.NOVEMBRA

MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA 2020.2021.M.G. (IEKŠĒJIE NOTEIKUMI)

SKOLAS PADOMES REGLAMENTS

NOLIKUMS

 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020

ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020.- 2025.

BAUSKAS NOVADA DOMES LĒMUMS PAR ATTĪSTĪBAS PLĀNA SASKAŅOŠANU

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI AUDZĒKŅIEM MĀKSLAS NODAĻĀ

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI AUDZĒKŅIEM MŪZIKAS NODAĻĀ

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI (MŪZIKA)

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI MĀKSLA

KĀRTĪBA, KĀDĀ SKOLĀ UZTURAS NEPIEDEROŠAS PERSONAS

UZŅEMŠANAS IESNIEGUMA VEIDLAPA

 

Close Menu