BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

 

MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANA MĀKSLAS NODAĻĀ NO 2021.G.15.NOV.

MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANA MŪZIKAS NODAĻĀ NO 2021.G.15.NOV.

MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANA MŪZIKAS NODAĻĀ NO 2021.G. 1.-14.NOV.

MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA 2021./2022.m.g.

UZŅEMŠANAS_IESNIEGUMA_VEIDLAPA_2021

SKOLAS PADOMES REGLAMENTS

NOLIKUMS

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2021 (PUBLISKOJAMĀ DAĻA)

 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020

ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020.- 2025.

BAUSKAS NOVADA DOMES LĒMUMS PAR ATTĪSTĪBAS PLĀNA SASKAŅOŠANU

PRIVĀTUMA POLITIKA

AUDZINĀŠANAS DARBA PROGRAMMA 2018.-2021.

KARJERAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 2018.-2021.

MŪZIKAS NODAĻAS AUDZĒKŅU ZINĀŠANU UN PRASMJU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI, PĀRCELŠANA UN ATSKAITĪŠANA (IEKŠĒJIE NOTEIKUMI)

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANA MĀKSLAS NODAĻĀ (IEKŠĒJIE NOTEIKUMI)

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANA

MŪZIKAS NODAĻĀ (IEKŠĒJIE NOTEIKUMI)

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI AUDZĒKŅIEM MĀKSLAS NODAĻĀ

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI AUDZĒKŅIEM MŪZIKAS NODAĻĀ

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2020.2021. (MŪZIKA)

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2020.2021.(MĀKSLA)

APMEKLĒTĀJU UZTURĒŠANĀS KĀRTĪBA SKOLĀ

 

 

Close Menu