BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

BMMS Cenrādis 2023

 BMMS DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI _2023

BMMS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2022-2023

BMMS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2022

UZŅEMŠANAS IESNIEGUMA VEIDLAPA 2024

SKOLAS PADOMES REGLAMENTS

NOLIKUMS

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2021 (PUBLISKOJAMĀ DAĻA)

 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020

ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020.- 2025.

BAUSKAS NOVADA DOMES LĒMUMS PAR ATTĪSTĪBAS PLĀNA SASKAŅOŠANU

PRIVĀTUMA POLITIKA

BMMS KARJERAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 2024.-2026.

BMMS AUDZINĀŠANAS DARBA PROGRAMMA 2024.-2026.

MŪZIKAS NODAĻAS AUDZĒKŅU ZINĀŠANU UN PRASMJU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI, PĀRCELŠANA UN ATSKAITĪŠANA (IEKŠĒJIE NOTEIKUMI)

BMMS PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS  DARBĪBAS KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA  2023

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI AUDZĒKŅIEM MĀKSLAS NODAĻĀ

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI AUDZĒKŅIEM MŪZIKAS NODAĻĀ

APMEKLĒTĀJU UZTURĒŠANĀS KĀRTĪBA SKOLĀ

 

 

Close Menu