BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

 

UZŅEMŠANAS IESNIEGUMA VEIDLAPA_2024

NOTEIKUMI PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK NOTEIKTA DAĻĒJA VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMA, MĀCĪBU UN INSTRUMENTU ĪRES MAKSA

BMMS Cenrādis 2023

 BMMS DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI _2023

BMMS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2022-2023

BMMS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2022

 

SKOLAS PADOMES REGLAMENTS

BAUSKAS MMS NOLIKUMS

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI AUDZĒKŅIEM
MŪZIKAS NODAĻĀ

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI AUDZĒKŅIEM MĀKSLAS NODAĻĀ

KĀRTĪBA PAR AUDZĒKŅU ZINĀŠANU UN PRASMJU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEM, AUDZĒKŅU PĀRCELŠANU NĀKAMAJĀ KLASĒ, AUDZĒKŅU ATSKAITĪŠANU MĀKSLAS NODAĻĀ

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA MĀKSLAS NODAĻĀ

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA MŪZIKAS NODAĻĀ

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2021 (PUBLISKOJAMĀ DAĻA)

 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020

ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020.- 2025.

BAUSKAS NOVADA DOMES LĒMUMS PAR ATTĪSTĪBAS PLĀNA SASKAŅOŠANU

PRIVĀTUMA POLITIKA

BMMS KARJERAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 2024.-2026.

BMMS AUDZINĀŠANAS DARBA PROGRAMMA 2024.-2026.

MŪZIKAS NODAĻAS AUDZĒKŅU ZINĀŠANU UN PRASMJU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI, PĀRCELŠANA UN ATSKAITĪŠANA (IEKŠĒJIE NOTEIKUMI)

BMMS PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS  DARBĪBAS KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA  2023

APMEKLĒTĀJU UZTURĒŠANĀS KĀRTĪBA SKOLĀ

 

Close Menu