BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

1999.gads
Vitālijs Budo, Evita Gause, Aiva Graudiņa, Reinis Hofmanis, Atis Jākobsons, Kate Krolle, Gita Krūmiņa, Katrīna Kuzma, Gatis Orlickis, Didzis Počs, Guna Saulīte, Arvīds Saulītis, Simona Štāle, Gatis Šulcs, Džeina Tārs, Laura Zaiceva, Diāna Zara, Ieva Zeltiņa, Gatis Zotovs.

1998. gads
Aija Bite, Anda Bišmane, Jekaterina Jefimova, Elīna Kuzņecova, Jānis Kārkliņš, Dace Rumpe, Sindija Vanaga, Agnese Voika, Ilze Dābola

1997. gads
Marta Bergmane, Juris Circenis, Muntis Grūbe, Māra Grīnfelde, Ervins Grīnfelds, Artis Riders, Elīna Pukinska, Normunds Rumba, Liene Skinderska, Jeļena Šlagane

1996. gads
Didzis Apšāns,  Nameda Bele,  Ieva Bruģe,  Māra Gustiņa,  Linda Klimoviča, Krišjānis Krūmiņš, Katrīna Liepa, Agnese Mačerauska, Raitis Millers, Arvils Pekuless, Andris Rūtenbergs, Sergejs Semešins, Agnese Smilškalne, Laura Staņķe, Edgars Stepanovičs, Aiga Šeniņa,   Jānis Tijons, Lauris Tijons, Evita Trapočka,  Gita Vēze, Mārtiņš Vilciņš, Aivars Voldeks, Aleksejs Žeglovs

1995. gads
Kristīne Kalēja, Inga Kreitenberga

1994. gads
Margarita Balde, Liene Brežinska, Inese Krūmiņa, Gundega Liepa, Ilze Mēkone, Agnese Mētele, Ilze Paklone, Maija Pakule, Kristīne Palde, Imants Skultāns, Dagnija Stuķēna, Laura Ušča, Liene Vitena

1993. gads
Mareks Hofmanis, Laura Ikerte, Māris Ikerts, Didzis Jaundzems, Madara Liepa, Pēteris Līdaks, Arturs Nikolajevs, Oļegs Petuhovs, Vita Purviņa,Esmeralda Purvišķe, Egija Savicka, Māris Skanis, Gerda Vaičekone, Ivars Zaicevs, Zane Zibola

Close Menu