BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

2009.gads
Lāsma Ansone, Sintija Auziņa, Anitra Bebre, Vikija Bergmane, Annija Bērziņa, Laura Birģele, Aleksandra Korčevaja, Kaspars Mākulēns, Sabīne Neilande, Žaklīna Rīna, Roberts Strazdiņš, Anete Šķirmante, Māris Šmits, Sabīne Urlovska, Kristaps Vaivars, Katrīna Zanda Zeibote, Edgars Zelmenis

2008.gads
Signija Augunaite, Krista Belševica, Diāna Dobele, Gunta Dručka, Emīls Dzelzkalējs,  Krista Gelbe, Filips Iļjins, Elīna Jurča, Laura Juškevica, Asnate Kaupe, Ginta Laupa,  Matīss Mākulēns, Veronika Putinceva, Ance Šulte, Artis Zelmenis, Sandija Zīle, Maija Žiga


2007.gads

Zane Andrišūna, Monta Buša, Ģirts Dubinskis, Alise Kalniņa, Marta Liepa, Kitija Ose,  Linda Pansova, Signe Pukova, Agnija Ruhocka, Laura Saltupe, Liene Saltupe, Laima Skrūdere, Sanita Smaļķe, Krista Sondore, Miks Strazdiņš, Elizabete Svareniece, Līga Vaitaite, Dace Vīgupa

2006.gads
Jana Abkadirova, Aija Ābeltiņa, Ilona Ābola, Inguss Blaudums, Anda Butka, Toms Butka, Līva Cielava, Zane Dručka, Roneta Māra Egle, Elīna Gruncka, Zanda Ivļeva, Ilze Jēkabsone, Madara Kirilko, Rūta Krolle, Līga Lapinska, Laura Luņeva, Signe Māsāne, Santa Narbota,Andris Paužolis, Laura Potaša, Krista Pumpure, Ilze Pundure, Ojārs Saulītis, Elīna Vinogradova, Agnese Zvejniece

2005.gads

Jānis Bauvars, Ingus Borkovskis, Rūta Borkovska, Nils Brikers, Madara Daukste, Evisa Dzerkale, Laima Grigone, Maija Lauriņa, Krista Lielauza, Agita Liepiņa, Kitija Morozova, Zane Nagņibeda, Madara Priede, Zane Priede, Monta Rone, Elva Rumbauska, Egija Samsone, Laura Savko, Andija Telnere, Kristīne Urbiņa, Arnis Vaivars, Annija Voiteka, Andra Zēberga

2004.gads

Kristaps Ābelnieks, Aldis Borints, Zane Cera, Kristīne Dzene, Jānis Indriķis, Anna Jančone, Linda Jansone, Dita Kāposta, Dāvis Kāposts, Baiba Litiņa, Signija Mackeviča, Linda Māldere, Matīss Saulītis, Suzanna Smolija, Madara Turka, Vineta Urbāne, Gerda Vaisūne

2003.gads

Līga Ansone, Kristīne Ābeltiņa, Ilga Borinta, Jūlija Bosko, Edgars Bruģis, Iveta Bružeka,  Kaspars Butevics, Nauris Cinovics, Anete Čepule, Irina Dmitrijeva, Kristaps Dzīvītis,  Diāna Eglīte, Elīna Genīte, Lāsma Grigone, Artūrs Irmanis, Madara Janočko, Kristīne Kazāka, Mārtiņš Kints, Lelde Kravale, Ingus Ostrovskis, Ketija Purena, Linda Reistere, Renāte Rūse, Laura Stūris, Jānis Urbiņš, Zane Zlemeša

2002.gads Diāna Bajāre, Elīna Balde, Santa Belte, Sandra Gaiķe, Ilze Graudiņa, Mārtiņš Irmanis,  Kintija Kāle, Laima Nitiša, Džeina Orlova, Jānis Pavlovičs, Maija Skane, Inese Zviedre

2001.gads
Elvijs Bauris, Jānis Celmiņš, Liene Dāboliņa, Maija Galeniece, Evita Kukute, Diāna Lapsenkova, Zane Liepa, Agris Līdaks, Kristīne Majore, Ilze Miziša, Ieva Piebalga, Jānis Prēdājs, Madara Purviņa, Viesturs Smildziņš, Irina Špakova, Inese Ūpe

2000.gads
Edīte Barkovska, Ilze Bedānova, Elīna Griķe, Elīna Kalniņa, Ludmila Krugļika, Elīna Ļotova, Inga Petkeviča, Anna Skane

Close Menu