BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

E-adreses saziņas kanāls:

REKVIZĪTI:

Bauskas Mūzikas un mākslas skola

Informējam, ka saskaņā ar pāreju uz vienotu Bauskas novada pašvaldības norēķinu sistēmu, sākot no  2022.gada 2.janvāra maksājumi ir jāveic uz sekojošiem rekvizītiem:

Maksātājs: BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr. 90009116223
Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV – 3901
Norēķinu konts: LV50TREL9802589008000
Banka: Valsts kase
Bankas BIC: TRELLV22

Saņēmējs: Bauskas Mūzikas un mākslas skola, reģ.Nr.90011521379, Upmalas iela 5, Bauska, Bauskas nov., LV-3901. Sagatavotos rēķinus sūtīt uz e-pastu: muzika.maksla@bauska.lv

Direktore Anita Velmunska

Mūzikas nodaļa

Direktores vietniece izglītības jomā Inita Idere-Bankava, 27737372, inita.idere@inbox.lv

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Māris Sloka, 29491920, msloka@inbox.lv

Lietvede Inguna Paegle, 63923944, inguna.paegle@bauska.lv

Dežurante Inese Pētersone, 27737376

Mākslas nodaļa

Direktores vietnieks izglītības jomā Ainārs Pastors, 29225097, ainars.pastors@bauska.lv

Lietvede Elīna Prudņikova, 25965923, 63922722, elina.prudnikova@bauska.lv

Close Menu