BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

E-adreses saziņas kanāls:

REKVIZĪTI:

Bauskas Mūzikas un mākslas skola

Reģ.Nr.90011521379

Upmalas iela 5, Bauska, LV 3901

Banka: AS SEB banka

Norēķinu konts  LV37UNLA0055000476964

Kods: UNLA22XX

Direktore Anita Velmunska, 29424988, anita.velmunska@bauska.lv

Mūzikas nodaļa

Direktores vietniece izglītības jomā Inita Idere-Bankava, 27737372, inita.idere@inbox.lv

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Māris Sloka, 29491920, msloka@inbox.lv

Lietvede Inguna Paegle, 63923944, inguna.paegle@bauska.lv

Dežurante Inese Pētersone, 27737376

Mākslas nodaļa

Direktores vietnieks izglītības jomā Ainārs Pastors, 29225097, ainars.pastors@bauska.lv

Lietvede Elīna Prudņikova, 25965923, 63922722, elina.prudnikova@bauska.lv

Laborante Iveta Līdere, 28354519, iveta.lidere@inbox.lv

Close Menu