BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Skolas vēsture

Pirmais ieraksts ir tapis 1957.gada rudenī, kad tiek atvērta Bauskas bērnu Mūzikas skola. Mācību pagaidu telpas tiek ierādītas toreizējā Bauskas 1.vidusskolā. Skolas rīcībā bija tikai direktora kabinets un divas telpas, kuras varēja izmantot pēcpusdienās. Atklājot skolu, pieteicās 72 skolēni, bet uzņēma tikai 25. Klavieru nodaļā strādā direktore Biruta Kantiņa un skolotāji L. Dumpe un J. Ivanovs. Ar 1958. gadu darbu sāk Benita Hermane, kuras darbs jauno pianistu sagatavošanā ir mērojams pusgadsimta garumā.

vestureii

Mūsu sasniegumi

Mākslas programmā 2018.gada maijā apliecības par profesionālās ievirzes izglītību saņēma 7 absolventi un mācību gada laikā no audzēkņu skaita dažādu iemeslu dēļ ir atskaitīti 19 audzēkņi (pamatojoties uz vecāku iesniegumiem dažādu iemeslu dēļ ). 2017./2018.mācību gadā zīmēšanu un veidošanu sagatavošanas klasē apguva aptuveni 60 audzēkņu, bet mācību gadu pabeidza 48 – no kuriem 10 audzēķņi apmeklēja gan veidošanas gan zīmēšanas nodarbības. 23 audzēkņi no sagatavošanas grupu audzēkņiem turpinās mācības 1.klasē.

Close Menu