BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Tu tikai ieskanies,
lai vari tālāk iet...
Slider
Bauskas mūzikas un mākslas skolas (BMMS) mākslas nodaļas 17 absolventi 12. jūnijā aizstāvēja diplomdarbus un saņēma apliecības par vizuāli plastiskās mākslas sešgadīgās programmas apguvi. Diplomdarbu prezentācijā BMMS mākslas nodaļas zālē,
Bauskas Mūzikas un mākslas skolā mācību gads noslēdzies. Šo darbīgo un tik dažādiem izaicinājumiem un pārbaudījumiem piesātināto laiku aizvadījuši pedagogi un audzēkņi. Pagājuši arī skaistākie skolas pasākumi – izlaidumi Mūzikas
Šis tik sarežģītais mācību gads pamazām tuvojas noslēgumam arī mūzikas nodaļas audzēkņiem Bauskas MMS. Skolas vadība kopā ar pedagogiem ir izstrādājuši plānu, lai audzēkņi varētu sekmīgi nodemonstrēt savas zināšanas un
Close Menu