BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Mākslas nodaļas absolventi aizstāv diplomdarbus un saņem apliecības

Sestdiena, 4.jūnijs, bija ļoti piepildīta Bauskas MMS mākslas nodaļas absolventiem. Lai saņemtu skolas beigšanas apliecību, septiņiem radošiem jauniešiem bija jāpārliecina pedagogi un skolas vadība par savu vislabāko veikumu diplomdarbu tapšanā. Šogad to tēma bija “Pilsēta”. Tā daudzveidīgi tika atklāta dažādās tehnikās darinātajos darbos. Skolas gados izkoptais radošums un individuālais skatījums izpaudās gan jauniešu “aizstāvības runās”, gan pašos darbos.

Kārlis Jansons savu gleznoto panorāmisko kompozīciju “Mana Bauska” bija veltījis dzimtajai pilsētai. Puisis mēģinājis pilsētā ieskatīties dziļāk. Četri atsevišķi gleznojumi veido vienotu mākslasdarbu, kam iespējams arī turpinājums. Darba vadītāja Mārīte Šulce ar prieku uzklausīja Kārļa stāstījumu par to, cik “garšīgs” jaunajam māksliniekam licies gleznošanas process, kā glezniņās uzplaukusi mums tik pierastā pilsēta ar namiem, ielām un upēm. Paldies arī Kārļa mammai Līgai par atbalstu!

Annija Valtere diplomdarbu izstrādājusi Modes mākslā pedagoģes Olitas Dzelzkalējas vadībā. Darba nosaukums “Vasaras krāsu festivāls tērpos” pilnībā atspoguļo darbā dzirkstošās, spilgtās noskaņas. Meitene raksturo sava darba tapšanas procesu, skiču veidošanu, izmantotos materiālus. Annija secina, ka apguvusi radošu procesu, sākot no idejas, krāsu saskaņošanas, līdz kartona apstrādei, griešanai un līmēšanai. O.Dzelzkalēja uzteica Anniju par drosmīgiem un attaisnotiem krāsu salikumiem un lielisko rezultātu.

Pedagoga Aināra Pastora audzēkne Alise Afanasjeva veidojusi Bauskas Sporta halles maketu. Alise ir sajūsmā par arhitektu radīto iespaidīgo ēku, īpaši par logu izmēriem. Maketēšanu savā diplomdarbā izmantojušas vēl divas A.Pastora audzēknes. Justīne Budrēvičus un Arneta Hegenbarte – Petrika kopīgi veidojušas savu versiju pilsētvides objektam, kam dots nosaukums “EKOmāja”. Meitenes pastāstīja, kā mainījusies šī darba ideja. Sākotnēji bijis iecerēts veidot četru mājiņu maketus – no vēsturiskām celtnēm līdz mūsdienām. Taču rezultātā tapis mūsdienīgas celtnes makets. Šī darba rezultātā meitenes apguvušas ne tikai pašu maketa veidošanas procesu, bet prasmi sadarboties, respektēt dažādus viedokļus, rast izeju no nestandarta situācijām.

“Rīgas pilsētas attīstība”- tādu nosaukumu savai gleznai devusi Tīna Karlshofa. Viņa ir Mārītes Šulces audzēkne. Gleznā līdzās sadzīvo Tīnai tuvi un nozīmīgi Rīgas objekti – Nacionālās bibliotēkas ēka, Pēterbaznīcas tornis, Hanzas perons un Mežaparka estrāde. Tīna raksturoja katru no objektiem. Meitenei izdevies tos tik organiski sakausēt savā no pirmā acu uzmetiena šķietami caurspīdīgajā gleznojumā. M.Šulce papildināja Tīnas stāstījumu ar pārdomām par pilsētām, ļaužu likteņiem tajās gadsimtu gaitā.

Jana Braška, diplomdarba vadītājas Lāsmas Kondrātes iedrošināta, diplomdarbu veidojusi keramikā. Tā rezultātā tapis fantāzijas tēls Hissko. Tas piedzīvojis mīcīšanu, veidošanu, apdedzināšanu un visbeidzot – apgleznošanu. Hissko (angl. hiss – šņākt) izskatās tik dzīvs, ka tiešām likās, ka dzirdama viņa šņākšana. Šis tēls burtiski ir izkāpis no Džungļu pilsētas, kuras iemītnieki joprojām skatāmi Janas personālizstādē skolas zālē. Janas tēlu kartotēkā ir apmēram 300 izdomātu tēlu.

Diplomdarbu aizstāvēšanas runās neliels satraukums mijās ar ganadarījumu un prieku par paveikto. Absolventi pateicās pedagogiem un tuviniekiem par atbalstu .

Apliecību svinīgās izsniegšanas pasākumā iepriecināt skolas beidzējus bija atnākuši kolēģi no Mūzikas nodaļas – kopā ar koncertmeistari un pedagoģi Inetu Rozentāli muzicēja Kristers, Braiens, Enzo, Renārs, Marks Maro un Viktorija.

Skolas direktores ievadvārdi jauniešiem lika aizdomāties par savu unikalitāti, vietu šajā dzīvē. “Katrā no mums ir ielikta radošā daļiņa. Tas paver mūsu talantiem plašumu, viss, ko tu darīsi un radīsi,  būs piepildīts ar tavu dvēseles dzirksti. To atkārtot nevar neviens. Kamēr  tu  kaut ko apgūsti, tu attīsties,  ieliekot savu prieku un degsmi, aizrautību un mīlestību savā izaugsmē. Jāatrod tas, kas ir tieši tavs, tas noteikti ir tevī un tieši ar to tu esi šai dzīvei vērtīgs,” sacīja Anita Velmunska. Jaunie mākslinieki kopā ar skolas beigšanas dokumentu saņēma arī suvenīru ar skolas logo, kā arī ierāmētu sava diplomdarba foto. Ziedi, apskāvieni un laba vēlējumi – tas no vecākiem un draugiem. Un tad – visa pasaule vaļā! Pasaule, kurā radīt, veidot, zīmēt, krāsot un mācīties tieši tik, cik katrs vēlas un prot! Lai radoša un krāsaina jūsu turpmākā dzīve, absolventi!

Close Menu