BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Mūzikas mājā “izlaiž” savējos!

Tu esi – lai spēlētu un dziedātu, un skanētu, lai to nestu tiem, caur kuriem atnāci, LAI BŪTU šeit – kaut tikai priekam, dvēselei, lai tavs  devums debesīs celtos, par to vien, ka TU ESI…ŠEIT- Latvijā.

Ar šiem vārdiem Bauskas MMS direktore Anita Velmunska atklāja Apliecību izsniegšanas pasākumu Mūzikas mājā. Dzestro un vējaino dienu siltu padarīja 20 absolventu un klātesošo pedagogu un tuvinieku smaidi un pozitīvās emocijas. “Pirms dodamies tālāk,  kopīgi atskatīsimies uz mūsu skolā pavadītajiem skanošajiem  gadiem, priecāsimies   par paveiktajiem  darbiem, piepildītiem sapņiem un īstenotām iecerēm. Lai spētu  iepazīt  plašo mūzikas pasauli,  par ceļaspieķi jāņem centība,  gribasspēks, mērķtiecība un liela uzņēmība. Veiksme – tā ir sagatavotības un iespējas apvienojums. Lai gūtu panākumus mācībās, eksāmenos un  konkursos, jums vajadzēja gan labi sagatavoties, gan izmantot iespēju sevi labi parādīt, ” sacīja direktore. Viņas vietniece Inita Idere- Bankava, izsniedzot apliecības, sveica jauniešus un viņu pedagogus un vecākus.

Pasākuma gaitā tika nolasītas arī pašu absolventu pārdomas par Mūzikas skolā pavadīto laiku, gan īsi, asprātīgi pašu audzēkņu raksturojumi. Lūk, daži fragmenti no tiem! Kristana visveiksmīgākā un laimīgākā diena mūzikas skolā ir diena, kad nokārtots klavieru noslēguma eksāmens. Megijai neizskaidrojami mīļš ir Sergeja Prokofjeva balets “Romeo un Džuljeta”, īpaši Bruņinieku deja. Evelīna ir vijolniece ar māksliniecisku dvēseli, lieliskām darbaspējām. Endija autoritāte mūzikā ir vijoļspēles skolotāja Aiva Avotiņa, bet lielākais nedarbs skolas laikā – sevis ieslēgšana klasē, protestējot pret spēlēšanu brīvas stundas laikā… Renātes  lielākais izaicinājums šajā skolā bija pierādīt skolotājām, cik ļoti liels bija gribasspēks mācīties. Martas autoritāte mūzikā ir komponists Vilis Salaks. Viņasprāt, viņš ir labākais latviešu komponists, tālab arī mīļākais skaņdarbs ir V. Salaka “Ilgas”. Estere gribētu līdzināties savām skolotājām, viņas vēlējums pedagogiem – lai vienmēr būtu laba veselība, izturība un prieks! Lauru vislabāk raksturo šie vārdi :”Sirdsmieris un vieglums patiesi no svara, no tāda netverama svara, kas nāk no brīva gara…” Jaunā ģitāriste spējusi sevi pierādīt vairākos konkursos. Beāte par sevi saka, ka bijusi ļoti jautra un pieklājīga audzēkne, kuras nākotne būs saistīta ar sportu, bet apgūtā akordeona spēle noteikti noderēs. Valentīnas atmiņā visspilgtāk paliks veidotais un prezentētais darbs mūzikas literatūrā par Dziesmu svētkiem. Kristers skolotāju atmiņā paliks kā inteliģents jaunietis ar cieņu un pietāti attieksmē pret skolotājiem. Evelīnai piestāv flauta, viņai  patīk plašumi, un viņa ir gatava tālam lidojumam. Laumu visvairāk iedvesmojusi skolotāju neatlaidība un entuziasms klausīties viņas nebūt ne perfekto pūšanu un “netīro’’ dziedāšanu. Beatrise secina, ka Mūzikas skolas laikā nenovērtējams bijis ģimenes atbalsts. Annija plāno pabeigt devīto klasi, mūziku paturēt kā hobiju, un varbūt pat apgūt kāda jauna instrumenta spēli. Everita Mūzikas skolā nostiprinājusi interesi par šo mākslas veidu, tāpēc vēlas turpināt apgūt mūziku. Ruslans prata pārsteigt ne tikai ar labu akordeona spēli, bet arī ar labām manierēm un  pieklājību. Lauma R. savu nākotni vēlas saistīt ar mākslu, jo jau no mazotnes meitenei patīk gan mūzika, gan gleznošana. Marks Maro  gribētu līdzināties savam skolotājam Aigaram Dziļumam un Romēnam Lelē – pasaulslavenam trompetistam. Nikam piestāv bungas, bet mācību laikā puisis sadraudzējies arī ar marimbu.

Sirsnīgas uzrunas teica arī pedagogi Inga Bukša, Ieva Ūdre, Aigars Dziļums. Runāja arī vecāku pārstāve Ieva Dzene.

Pēc apliecību saņemšanas skolas koncertzālē sekoja pašu absolventu gādātas muzikālie priekšnesumi pedagogiem un vecākiem. Šo koncertu kopā likt un vadīt palīdzēja I.Idere- Bankava. Līdzās solo numuriem un duetiem absolventu koncertos parasti ir kāds pārsteigums, arī šoreiz tāds bija – uzstājās “vienreizējs” kolektīvs – absolventi sev neierastā ampluā bija iestudējuši dziesmu.

Jauno cilvēku dzīvē nu vienas durvis aizvērušās, bet sliekšņi, kam jāpārkāpj, ir priekšā. Lai visiem veicas turpmākajās izvēlēs, un lai Mūzika vienmēr ir kopā ar jums!

Close Menu