BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Mūsu audzēkņi muzicē festivāla “Saules ritmi” noslēgumā

Noslēdzies Bauskas novada skolēnu mākslas un mūzikas festivāls “Saules ritmi”. Tā norisē un noslēguma pasākumā Bauskas KC tika aicināti uzstāties arī Bauskas MMS audzēkņi. Par to informē direktore Anita Velmunska. Viņa teic, ka ir ļoti patīkami saņemt pateicības vārdus par mūsu audzēkņu sniegumu un skolotāju profesionalitāti. Tāpēc īpašs paldies skolotājiem Aivai Avotiņai, Evijai Bonātei, Aigaram Dziļumam un Laurim Krasņikovam par dalību šajā BJC organizētajā mākslas pasākumā. BJC kolektīvs un tā direktore Veronika Puķe sūta visiem pedagogiem un jaunajiem mūziķiem lielu PALDIES !

Ieskaties galerijā! BJC foto.

Close Menu