BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Valsts svētku koncertā esam kopā ar vecākiem, uzstājamies un godinām

Gatavojoties svētkiem, skolas apkārtne ieguvusi tiem atbilstošus rotājumus – laiviņā pie dīķa dekoratīvie zari iekrāsojušies nacionālā karoga krāsās, skolas fasāde izgaismota, arī telpās jūtams svētku noskaņojums. Tas pateicoties skolas direktores, pedagogu un tehnisko darbinieku izdomai un entuziasmam. Šajā svinīgajā gaisotnē 16.novembrī Mūzikas mājas zālē notika ikgadējais Valsts svētku koncerts “Ar Latviju sirdī”. Svētku uzrunā audzēkņiem, vecākiem un pedagogiem skolas direktore Anita Velmunska sveica visus svētkos un aicināja lepoties ar Latviju, būt savas zemes patriotiem. Direktores vietniece Inita Idere – Bankava rūpējās par pasākuma norisi un raitu tā gaitu.

Koncertā Latvijai izskanēja 14 priekšnesumi. Tika izpildīti mācību procesā apgūti, mīlestībai pret Latviju, tās skaistumam un patriotiskām jūtām veltīti skaņdarbi. Īpašu svinīgumu piešķīra lielākais skolas kolektīvs – koris. Tā diriģentes , pedagoģes Inga Bukša un Ieva Ūdre koncertam bija izvēlējušās tautasdziesmu apdares un oriģinālkompozīcijas par Rīgu. Savukārt pūšaminstrumentu nodaļas vadītājs Aigars Dziļums, tradicionāli muzicējot kopā ar audzēkņiem pūšaminstrumentu kvartetā (S.Vecvagars, P.Nākums, E.Niedre, A.Dziļums) un papildinot savu uzstāšanos ar patriotiskām dzejas rindām, radīja pacilājošu un spēcinošu atmosfēru. Pirmais koncerts bija A.Dziļuma audzēknim E.D.Zinko. Vēl vecāku un pedagogu priekam uzstājās G.Ūdris, I.Kiseļeva (ped. I.Ruņģis), 1.-2.kl. ansamblis (ped. I.Bukša), Mirons Kurdiševs un Mefodijs Kurdiševs (ped.I.Rozentāle), E.Lediņa un E.Upelniece, M.Garā un R.E.Stīrija (ped.L.Jaunliniņa), D.Garā un A.Neidere (ped.K.Lubovs), A.E. Grizāne, A.Lauva, R.Grosbards (ped.L.Kārkliņa), A.Pučure (ped.L.Meždreija). Paldies koncertmeistarei Evijai Bonātei par nemainīgi iejūtīgo atbalstu jaunajiem mūziķiem!

Šajā svētku reizē jau otro gadu tiek pasniegta Bauskas MMS GODA BALVA. To saņem vislielāko līdzbiedru atzinību guvušie pedagogi no Mākslas un Mūzikas nodaļas, kā arī, kolēģuprāt, labākais tehniskais darbinieks. Šogad aptaujā visvairāk balsu saņēma mākslas pedagoģe Aija Ušerovska un mūzikas teorijas, kora un ritma pedagoģe Ieva Ūdre. Skolas lietvede Ingūna Paegle tika pie balvas par savu precīzo ikdienas darbu un daudzpusīgo kompetenci un atsaucību. Sveicam un lepojamies!

Pirms dažām dienām notikusī spēle- konkurss “Dziedot dzimu, dziedot augu” arī noslēdzās tieši šodien. Visu komandu pārstāvji saņēma saldas balviņas, bet pie paliekošākām dāvanām tika uzvarētājkomandas – “LARVR” dalībnieces. Sveicam erudītās meitenes!

Lai visiem svinīgi, kopā ar ģimenēm pavadīti svētku mirkļi turpmākajās dienās!

Close Menu