BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Sudraba puisēns

Tādu titulu droši varam piešķirt klavierspēles pedagoģes Inetas Rozentāles audzēknim Mefodijam Kurdiševam. Sadarbība ar viņu sākusies šajā mācību gadā, un tā ir veiksmīga. Skolotāja puisi raksturo kā ļoti muzikālu, centīgu. Mācību stundās tiek apgūtas un attīstītas tehniskās iemaņas, tā papildinot un pilnveidojot Mefodija iedzimto romantiskās mūzikas izjūtu.

Kopīgais darbs šajā mācību gadā devis nozīmīgus panākumus vairākos konkursos. Tie bija pagājušā gada nogalē notikušie – XVIII Starptautiskais klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss “Koknese 2023” un 6. Starptautiskais zēnu – pianistu konkurss “Spēlē zēni”, ko rīkoja Pārdaugavas MMS. Tāpat kā nosauktajos, arī 14.februārī Saldus MS notikušajā Jauno pianistu konkursā “Etīžu putenis 2024” iegūti II vietas diplomi. Skolotāja Ineta Rozentāle ir gandarīta par Mefodija panākumiem un izaugsmes iespējām. Kurdiševu ģimene ļoti atbalsta bērnu muzikālo izglītošanos un līdzpārdzīvo jaunā pianista gaitām. Jāteic, ka arī Mefodija brālis Mirons apgūst klavierspēli Bauskas MMS 1.klasē skolotājas Inetas Rozentāles vadībā.

Ļoti ceram, ka šobrīd esam liecinieki jaunas zvaigznītes dzimšanai, tālab – vēlam radošu, rūpīgā darbā balstītu veiksmi audzēkņiem un pedagoģei!

Close Menu