BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Tik daudz pianistu! Lepojamies!

Taustiņu pavēlnieki 19.decembrī pieskandināja pārpildīto Mūzikas nodaļas zāli. Taustiņi bija ne tikai klavierēm, bet arī ritma grupas instrumentiem. Visiem kopā izdevās piesātināts, krāsains, emocionāls un svinīgs koncerts.

Programmu, kā ierasts, kopā lika un izjusti pieteica nodaļas vadītāja, pieredzējusī pedagoģe Ligita Kārkliņa. Viņas iedrošināti, uz skatuves kāpa visu klavierspēles skolotāju – Līgas Jaunliniņas, Dzintras Vēveres, Inetas Rozentāles, Annas Ivanovas, Ievas Vaivares un pašas koncerta organizatores audzēkņi.

Close Menu