BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Papildina zināšanas meistarklasē

13.februāra dienas otrā puse Bauskas MMS bija ļoti izzinoša un darbīga īpaši pūšaminstrumentu spēles apguvējiem. Vairāk nekā trīs stundas noritēja meistarklases kopā ar šo instrumentu spēles apguves profesionāļiem.

Ar savām zināšanām, pieredzi un meistarstiķiem trompetes un citu metāla pūšaminstrumentu spēlē dalījās P.Jurjāna Mūzikas skolas pedagogs Aivars Krūmiņš. Koka pūšaminstrumentu spēles sākumposma apguves pamatprincipus, mācību stundas organizāciju, metodiskā materiāla, pedagoģiskā repertuāra trūkuma alternatīvas un citus jautājumus kopā ar pedagogiem un gandrīz 10 flautas spēles apguvējiem centās risināt P.Jurjāna Mūzikas skolas pedagogs Aivars Asarītis.

Flautas spēles pedagoģe Laura Meždreija stāsta: “Pie spēlēšanas un vērtīgiem padomiem tika flautisti no 1. -6. klasei. Pedagogs Asarītis bija meistarīgs, panākot vēlamo rezultātu. Nodarbība noritēja nepiespiestā gaisotnē- dalībniekiem izvilinot pozitīvas emocijas un pat smieklus. Audzēkņi noklausījās arī dažādus stāstus gan no pedagoģiskās, gan orķestra dzīves. Gandrīz četras stundas paskrēja nemanot.”

Mūsu skolas audzēkņiem un pedagogiem tā bija neatsverama pieredze, iedrošinājums turpmākai veiksmīgai pedagoģiskajai darbībai. Šiem secinājumiem pievienojas arī Aigars Dziļums, skolas orķestra vadītājs un pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu metodiskās komisisjas vadītājs.

Paldies abiem Aivariem par pieredzes stāstiem, padomiem un praktisko darbošanos!

Close Menu