BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Uzņemam ciemiņus no Kandavas MMS

Skolēnu brīvlaiks pedagogiem bieži vien sniedz iespēju gūt pieredzi, kā arī dalīties ar savējo. Šādu iespēju izmantoja gan mūsu skolas pedagogi, apmeklējot Talsu pusi un tur esošās profesionālās ievirzes izglītības iestādes, gan kandavnieki, apmeklējot Bauskas pusi.

Tikšanās reizē Kandavas MMS direktore Maruta Balode kopā ar vairākiem pedagogiem iepazina Bauskas MMS darbu. Mūsu skolas direktote Anita Velmunska un viņas vietnieks Ainārs Pastors ciemiņiem izrādīja skolas telpas (sākot ar pagrabstāvu Upmalas ielā līdz 4.stāvam Dārza ielā!).

Līdzās vizuālai skolas apskatei gan no ārpuses, gan nodarbību telpās viesi izrādīja lielu interesi par mācību darba organizāciju. A.Velmunska izvērsti raksturoja skolas izglītības procesu, metodisko darbu, kā arī audzēkņu gatavošanu skolas absolvēšanai, pārbaudījumu norises kārtību un tradīcijas. Ar interesi tika uzklausīta mūsu pieredze, veicot instrumentu iegādi, iekārtojot skolas vidi, kā arī informācija par iesaistīšanās dažādos projektos. Saruna izvērsās arī par sadarbību ar audzēkņu ģimenēm, dažādu koncertu rīkošanu, skolas publicitāti un citām ar skolu dzīvi saistītām jomām. Ciemiņiem Mūzikas mājā visvairāk patika ritmikas nodarbību telpa, teorētisko priekšmetu apguves un vijoļspēles klases. Kopīgā sarunā atklājās līdzīgais un atšķirīgais katras skolas darba ikdienā. Prieks, ka esam intereses cienīgs galamērķis kolēģiem no mums diezgan tāla novada – Kandavas! Lai mums visiem gana enerģijas turpināt jauno mūziķu un mākslinieku izglītošanu!

Close Menu