BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Ar Bauskas novada pašvaldības atbalstu – pamanāmi Dziesmu un deju svētkos!

Rīgā izskanējuši lielākie latviskās dziesmu un deju kultūras svētki, atzīmēta to 150.gadskārta. Iespēju piedalīties šajos vēsturiskajos notikumos bija nopelnījis arī Bauskas MMS pūtēju orķestris diriģenta Aigara Dziļuma vadībā. Pirms tam tika intensīvi strādāts.

Orķestris, kurā dalībnieki pārstāv  ne tikai Bauskas pilsētu un pagastu apvienību,  bet arī  Vecumnieku pagastu, diriģenta Aigara Dziļuma vadībā aktīvi gatavojās dalībai Dziesmu un deju svētkos –  atlasei, skatei un koncertiem Rīgā.  2022./2023.gada sezona bija piesātināta un aktīva arī ar citiem koncertiem un pasākumiem. Orķestris ir muzicējis gan Bauskas pilsētā, novadā, gan citur. Jāpiemin arī dalība projektā “Plecu pie pleca” kopā ar J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studentiem.

Bauskas novada pašvaldība, kas izvēlēta par šī gada jauniešu galvaspilsētu, ir šī vārda cienīga, jo atbalstījusi daudzas iniciatīvas, tostarp arī, kā vēstījām iepriekš – biedrības „Bauskai un mūzikai” projekta „Bau_skan” īstenošanu un piešķīrusi lielāko daļu no nepieciešamā finansējuma vienota noformējuma iegādei mūsu orķestra dalībniekiem. Šis projekts tika iesniegts, atbilstoši Bauskas novada pašvaldības nolikumam par līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedrisko organizāciju iniciatīvu realizēšanai. Esam priecīgi, ka tā tika dota iespēja kolektīvam iegūt pamanāmu vizuālo tēlu – krekliņus un jakas ar skolas logo. Tas deva iespēju Dziesmu un deju svētku pasākumos kolektīvam būt pamanāmam ne tikai ar skaistu un kvalitatīvu muzicēšanu, bet arī gaumīgu vizuālo noformējumu.

Visi kopā apzināmies, ka ir ļoti  svarīgi atbalstīt  jauniešus, kuri savu brīvo laiku pavada, attīstot savus talantus, apgūstot dažādu instrumentu spēli, attīstot savu skatuves pieredzi un uzstāšanās, prezentēšanas prasmes, popularizējot Bauskas novadu,  tādējādi kļūstot par sabiedriski aktīviem un kulturāliem sabiedrības locekļiem. Biedrība “Bauskai un mūzikai” turpinās īstenot iniciatīvu kopumu, kas  rezultēsies ar tādām aktivitātēm kā koncerti, dalība pasākumos, prasmju pilnveide, repertuāra apguve, tā paplašināšana un “noslīpēšana”, saturīgi un organizēti pavadot arī brīvo laiku.  

Biedrība “Bauskai un mūzikai”, ko vada Diāna Siliņa, kā arī Bauskas MMS vadība direktores Anitas Velmunskas personā, un, protams, pūtēju orķestris un diriģents ļoti novērtē Bauskas pašvaldības sapratni un atbalstu un saka milzīgu paldies!

Fotogalerijā – mirkļi no svētkiem. Ieskatieties!

Close Menu