BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Zīmējot mācās izprast Latvijas traģiskākās vēstures lappuses

Zīmējumu konkursā skolēniem “Sibīrijas bērni 1941/1949” piedalīsies skolotājas Aijas Ušerovskas sagatavošanas grupas, 3. un 5.klašu audzēkņi ar šai skaudrajai tēmai veltītiem darbiem.

Konkursa organizatori – fonds ‘Sibīrijas bērni” – rosina arī šī konkursa palīdzību neļaut aizmirst Latvijas vēsturē svarīgus un traģiskus notikumus, vēstīts fonda mājas lapā. Tur norādīti arī detalizētāki konkursa mērķi – bērnos un jauniešos veicināt un uzturēt interesi par Latvijas un tās tautu vēsturi komunistiskā padomju režīma okupācijas laikā, pievērst uzmanību Latvijas iedzīvotāju likteņiem Sibīrijas izsūtījumā un mudināt interesēties arī par šobrīd Sibīrijā dzīvojošo bijušo Latvijas iedzīvotāju un latviešu likteņiem.

“Krievijas iebrukums Ukrainā šī gada februāra beigās un melos pamatotā kara darbība skaudri liek apjaust, ka ir neapšaubāmi svarīgi zināt un izprast savas valsts vēsturi, lai mums blakus augtu un dzīvotu domājoši un patstāvīgi jaunieši. Zināt savas ģimenes un valsts vēsturi nozīmē spēt redzēt likumsakarības, spēt nepakļauties maldīgai informācijai un būt lepnam par savu valsti un tās brīvību”, lasāms fonda vēstījumā un konkursa ceļavārdos.

Līdz 20.maijam konkursa žūrija mākslinieces Regīnas Deičmanes vadībā iesūtītos darbus būs izvērtējusi. Žūrijā – mākslinieki Giors Geks, Ieva Jurjāne, Kaspars Zariņš, Linda Lūse, māklsas skolu pedagoģes Māra Alena un Vaira Cīrule, kā arī profesors Roberts Muzis. Gaidīsim !

Close Menu