BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

“Skansēta” – vienīgā mākslas darbu brīvdabas izstāde Bauskā

Valsts svētkos tika atklāta “Skansēta”  pie Bauskas mūzikas un mākslas skolas  (BMMS) mūzikas nodaļas Upmalas ielā. Jaunais dekoratīvais žogs, pie kura  piestiprināti rāmji, tagad ir izteiksmīgs vides elements un kalpo skolēnu mākslas darbu izstādīšanai.

Pastāvīgajā brīvdabas izstādē var aplūkot BMMS mākslas nodaļas audzēkņu Elīzas Manavickas, Nikolas Šikovas, Andžeja Stapkēviča, Kristas Kārkliņas, Ievas Billes, Arnetas Hegenbartes – Petrikas, Kates Skoteles , Laumas Šķenderes un Alises Afanasjevas vasaras prakses darbu digitālās izdrukas. Skolotāju Signes Pansovas, Aijas Ušerovskas, Olitas Dzelzkalējas un Ivetas Līderes rosināti, jaunieši  brīvā dabā zīmēja un gleznoja Bauskas vēsturisko apbūvi un industriālās ainavas.

Vasaras prakse visiem mākslas nodaļas audzēkņiem notika šā gada jūnijā. Veiksmīgākie industriālās pilsētvides atainojumi tika iesniegti BMMS konkursam “Pils. Sēta. Pilsēta”, iegūstot godalgotas vietas. Skolēnu darbi galvenokārt ir gleznoti guašas tehnikā, kas nav derīga eksponēšanai ārā, tāpēc bija nepieciešams gleznas digitāli nodrukāt uz noturīga materiāla.

 “Skansēta” pašlaik ir Bauskā vienīgā pastāvīgā mākslas darbu brīvdabas izstāde. Svētku brīvdienās to atzinīgi novērtēja daudzi pilsētnieki. Jaunais vides objekts droši vien ar laiku tiks iekļauts baušķenieku iecienītajos pastaigu maršrutos. Sevišķs prieks par ekspozīciju ir gleznu autoriem un viņu skolotājām. “Skansēta” ir tapusi par Bauskas novada pašvaldības un BMMS līdzfinansējumu projektu konkursā “Mēs savam novadam 2021”, kā arī ar biedrības “Bauskai un mūzikai” atbalstu projekta sagatavošanā un tapšanā, turklāt  darbi  paveikti pašu spēkiem. Skolēnu mākslas darbus digitalizēja un “Skansētas” ekspozīciju iekārtoja   BMMS direktores vietnieks Ainārs Pastors, bet  tehniskie risinājumi ir BMMS darbinieku Māra Slokas un Valda Raistera veikums.

Close Menu