BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Mierīgs izlaidums Izstāžu zālē

8.jūnijā Bauskas MMS Mākslas nodaļā bija svētku diena. 24 absolventi saņēma dokumentu, kas apliecina, ka iegūta ļoti “mākslinieciska” izglītība. Svinīgo mirkli vadīja skolas direktore Anita Velmunska. Viņa kopā ar Mākslas nodaļas vadītāju Aināru Pastoru izsniedza skolas beigšanas dokumentu un piemiņas suvenīru no skolas. Katrs absolvents saņēma ierāmētu sava diplomdarba reprodukciju. Kolēģus sveikt ar muzikāliem priekšnesumiem bija ieradušies arī Mūzikas nodaļas pārstāvji Kristers, Jēkabs un Laura.

Sveicējiem bija iespēja dzirdēt pavisam īsu katra audzēkņa diplomdarba raksturojumu, kas šajā dienā izskanēja mierīgi un atbrīvoti (atšķirībā satraukuma pārpilnās diplomdarba aizstāvēšanas pirms pāris dienām!). Absolventu vārdus un diplomdarbus skat. iepriekšējā rakstā! Arī pedagogu runās skanēja silti ceļavārdi audzēkņu turpmākajām gaitām. Klusināti izskanēja absolventu sveiciens klātesošajiem – Luīzes Burmistrovas izpildītā dziesma.

Novada Izglītības nodaļas sveicienus jaunajiem māksliniekiem un skolas vadībai izteica nodaļas vadītāja Vija Ieleja.

Vēl tikai foto pie skolas fasādes kopā ar skolasbiedriem un pedagogiem un – aidā! vasarā un nākamajos mākslas piedzīvojumos! Lai skolas gados iegūtās prasmes pārtop par atspēriena punktu tālākai mākslinieciskai izaugsmei!

Close Menu