BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

“Prieks iekš katras sirds” – atskats uz Ziemassvētku koncertu

Bauskas KC 16.decembrī labākie visu nodaļu audzēkņu veikumi bija saplūduši vienotā Ziemassvētku koncertā “Prieks iekš katras sirds”. Tas pēc divu gadu pārtraukuma atkal varēja notikt, un par to bija vislielākais prieks gan audzēkņiem, gan pedagogiem un vecākiem. Netrūka arī citu skatītāju.

Pirms koncerta KC foajē visiem bija iespēja iegādāties kaut ko ļoti skaistu – Mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi bija noorganizējuši mākslas darbu tirdziņu, kā arī koncerta vizuālo noformējumu – projekcijās varēja vērot darbu attēlus.

Koncertu kopā lika Inita Idere – Bankava, ar skolas direktori Anitu Velmunsku viņas gādāja par tā emocionālo satvaru un norisi. Visus aizkustināja A.Velmunskas sacītais: “Mūsu skolas  ZIEMAS un vispār SVĒTKU APLIS IR ne tikai   atkārtojums, bet arī TURPINĀJUMS, plecu pie pleca,  ar draugiem, kuri ir  dzimuši Bauskai, Aplis, kurš  sākās un turpinās  ar ļoti skanīgiem  nodaļu koncertiem, ar katra audzēkņa skanošo varējumu un skolotāja padomu un iedrošinājumu, vecāku smaidiem un atbalstu. Šodien esam sagatavojuši skolas kopīgo koncertu “Miers iekš katras sirds”, kuru aicinu izbaudīt ikkatram  klausītājam.  Esam cītīgi strādājuši, lai ne tikai Jūs šodien dzirdētu, bet arī redzētu mākslas nodaļas audzēkņu varējumu un krāsu pārdomas. Mākslas darbi rodas mierā, vai arī to pabeidzot iestājas MIERS. Ja mēs esam mierā ar sevi, tad esam mierā arī ar citiem. Mierā ar pasauli. Un, ja visi ir mierā ar pasauli, tad arī pasaulē ir miers.”

Koncerta dalībniekiem izdevās radīt pirmssvētku gaidu noskaņu, tā veidojās no katra priekšnesuma. Aigara Dziļuma pārraudzībā esošie kolektīvi – lielais un mazais orķestris atskaņoja tradicionālu Ziemassvētku laika mūziku, arī citu izpildītāju programmā bija šādi skaņdarbi. Audzēkņi izpildīja arī savā repertuārā esošus skaņdarbus, kas liek aizdomāties, pārdomāt un līdzpārdzīvot.

Šī gada koncertā piedalījās jau minētie orķestri, kā arī 1.-2. kora klases ansamblis, Elza Maldute, Rūdolfs Gustavs Gailis, Beāte Beņuša, Ralfs Kapkalns, Dāvis Braže, Olivers Stapkevičs, Gustavs Ūdris, vijolnieku ansamblis, Alise Emīlija Grizāne, Roberts Griķītis, Everita Kampiņa, Kitija Kampiņa, Viktorija Tjuha, Keita Maldute, Rinalds Leitāns, Kate Kononova, Endijs Rotšteins un skolas koris. Muzicēja arī pedagogi Ieva Vaivare, Inta Paula Briņķe, Alise Anna Bubindusa, Lauris Krasņikovs. Ikars Ruņģis. Koncertmeistare bija Evija Bonāte. Savus audzēkņus atbalstīja un koncerta sagatavošanā piedalījās arī pedagogi Līga Jaunliniņa, Ligita Kārkliņa, Inga Bukša, Ieva Ūdre, Antra Rušmane, Laura Meždreija, Paulis Straume, Aiva Avotiņa, Kristaps Lubovs.

Šajā svētku reizē bija arī dāvanas. Skolotāji pateicībā par sirdssiltumu, audzēkņus skolojot, katrs saņēma īpašu simbolisku piparkūku ar skolas logo, bet jaunie mūziķi, kā jau Ziemassvētku noskaņās – mandarīnus. Tika apbalvoti arī Taivānas konkursa un VI Starptautiskā gleznošanas konkursa “Vilnis Lielupē”laureāti.

Liela un kraukšķiga pateicības piparkūka – Bauskas KC kolektīvam par sadarbību un atbalstu!

Lai skaisti, muzikāli un mierīgi Ziemassvētki visiem – tāds Bauskas Mūzikas un mākslas skolas saimes novēlējums baušķeniekiem!

Close Menu