BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Arī skolotājām jāmācās!

Ļoti intensīvs profesionālās pilnveides kursu grafiks šī mācību gada sākumā ir Bauskas MMS klavierspēles pedagoģēm. Ligita Kārkliņa, Līga Jaunliniņa, Dzintra Vēvere un Ineta Rozentāle papildina savas zināšanas par visdažādākajām savas specialitātes jomām un niansēm.

Tā 13.septembrī Orff mūzikas studijā  Rīgā viņas piedalījās seminārā “Radošās  muzicēšanas iemaņu attīstīšana klavierspēlē”. Tur tika gūtas jaunas zināšanas par radošas  muzicēšanas pasniegšanas iespējām klavierspēlē.  Semināru vadīja pedagogi-praktiķi  Sanita Strēle-Knauere, Irina Hagenbo, Marina Gribinčika. Šo speciālistu vadībā tika apgūta arī džeza harmonijas elementu pielietošana praktiskajā muzicēšanā , kā arī asociatīvā domāšana un improvizācija  kā galvenie elementi mūzikas teorijas mācībās.

Savukārt 23.septembrī pedagoģes dosies uz Zaļenieku komerciālo un amatniecības vidusskolu, kur piedalīsies Latvijas Nacionālā kultūras centrs
organizētajos pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos
„Pozitīvas audzināšanas principi digitālajā laikmetā
un profesionālās izdegšanas profilakse”.

Izglītojošais septembris klavierspēles skolotājām noslēgsies Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolā, kur 28.septembrī pedagoģes apgūs zināšanas par tēmu “Jaunākās pedagoģiskās pieejas un inovatīvas mācību metodes darbā ar profesionālās ievirzes izglītības programmas “Klavierspēle” audzēkņiem, gatavojoties Valsts konkursam. Starptautisku konkursu organizēšana attālināti”.

Pieredzējušās klavierspēles skolotājas atzīst, ka septembris šogad ir ļoti rosīgs, gan darbiem, gan jaunām zināšanām bagāts. Viņas tic, ka darbā ar audzēkņiem jaunajai informācijai būs labs pielietojums, un tas attīstīs pedagogu un audzēkņu sadarbību, lai mācību process kļūtu vēl radošāks un izzinošāks. Lai izdodas!

Close Menu