BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Mīlu šo zemi, te mana sirds

Ar tik sirsnīgu nosaukumu un noskaņu izskanēja Valsts svētkiem veltītais koncerts Mūzikas mājā.

“Mēs sargājam vēsturi, tautas  atmiņu, valodu, dziesmas  un  tradīcijas- to,  ar ko lepojamies – un vēl, vēl un vēl… Jā, šis viss piederas pie mīlestības. Piederas pie PIEDERĪBAS. ” Ar šiem Maijas Laukmanes vārdiem direktore Anita Velmunska emocionāli iesāka šo svinīgo tikšanos mūzikā, kas bija veltīta Latvijai 104.dzimšanas dienā. Latvijai un mums Latvijā.

Koncertu pieteica un ar izjustām dzejas rindām rotāja direktores vietniece Inita Idere – Bankava. Audzēkņi izpildīja latviešu tautas mūziku, latviešu autoru solodziesmas un kormūziku, mūziku no kinofilmām. Sanākušajiem vecākiem un citiem skatītājiem uzstājās skolas pūtēju kamerorķestris (kapelmeistars Aigars Dziļums, 1.-2.klases ansamblis (ped.Inga Bukša, kcm. Evija Bonāte), Dāvis Braže (2.akordeona kl., ped. Antra Rušmane), vijolnieku ansamblis (ped.Aiva Avotiņa), Lauma Cīrule (7.flautas kl., ped.Laura Meždreija), Elza Stūre, Diāna Maceviča, Paula Patrīcija Gedroviča un viņu koncertmeistare Kate Kononova (ped. Inga Bukša), pedagogs Lauris Krasņikovs, Everita Kampiņa (7.saksofona kl., ped. Kristaps Lubovs, kcm. Ineta Rozentāle) un Kitija Kampiņa (7.klavieru kl., ped.Līga Jaunliniņa), Kate Kononova (8.klavieru kl., ped. Ligita Kārkliņa), Endijs Rotšteins, (9.vijoles kl., ped.Aiva Avotiņa).

Šajā koncertā tika apbalvotas arī iepriekšējā dienā notikušās muzikālās viktorīnas uzvarētājas – meiteņu komanda “Bekariņš”, kas zināšanu cīņā bija ieguvušas visvairāk punktu.

Anita Velmunska pasludināja arī Bauskas Mūzikas un mākslas skolas Goda balvas ieguvējus. Tos noskaidroja virtuālā aizklātā balsošanā. No Mākslas nodaļas šo balvu saņēma pedagoģe Svetlana Rājeva. Viņa pratusi savā neilgajā darba laikā skolā iemantot gan kolēģu, gan audzēkņu cieņu un simpātijas, bijusi daudzu ideju īstenotāja. Mūzikas mājas pedagogu balsojumā šoreiz laurus plūcis pedagogs Aigars Dziļums. Viņš pratis gan kolēģus, gan jo īpaši savus audzēkņus kamerorķestrī “saslimdināt” ar simfonisko mūziku, jo ir īstens sava darba fanātiķis. Tehnisko darbinieku Gada balvu saņēma skolas viszinošākais, atbalstošākais un informētākais cilvēks – Inese Pētersone. Viņa vistiešāk jūt skolas pulsu Mūzikas mājā, jo ir šīs skolas dežurante.

Svētku noskaņa nebeidzās, izskanot kocertam zālē. Promejošos koncerta klausītājus arī ārā pie izgaismotās skolas mājas priecēja pūtēju kamerorķestris. Tas padarīja šo dienu īpašu un dzestro vakaru sirsnīgu un siltu. Paldies koncerta dalībniekiem par radīto prieku mums visiem un dāvanu Latvijai! Lai patriotiskām noskaņām svētīts šis laiks mums visiem!

Close Menu