BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Pedagoģe Ieva Ūdre rada jaunu “darbarīku” ritma apgūšanai

Bauskas MMS pedagoģe Ieva Ūdre kopā ar mākslinieci  Kristīni Niedru izveidojušas “Ritmikas darba lapas”. Tas ir digitāls produkts, kas paredzēts ritma apgūšanai. Ieva Ūdre ir Bauskas Mūzikas un mākslas skolas kora klases pedagoģe, taču ritmika vairākus gadus ir viņas sirdslieta – iegūta liela pieredze, arī atbilstoša izglītība viņai ir – ritmika apgūta Londonā. Par skolotājas daudzpusīgo personību lasāms intervijā “Bauskas Dzīvē” 2020.gada maijā “Ievas krāsainā mūzikas puzzle”.

 Par jaunāko veikumu – darba lapām- priecājas ne tikai skolotāja, bet arī visi kolēģi, jo daži no viņiem jau sen rosinājuši Ievu publicēt savu veikumu. Darba lapas tapušas praktiskās nodarbībās ar pirmsskolas vecuma bērniem. Lai gūtu apstiprinājumu, vai šāds “produkts” nepieciešams arī citiem, pedagoģe pat veikusi aptauju sociālajā tīklā “Facebook”. Saņemts iedrošinājums ne tikai no kolēģiem citās skolās, bet arī no JVLMA Mūzikas katedras docētājas, mūzikas metodiķes Ilzes Vildes. Ierosmei reāli īstenoties ļāva vietnes skangrams.lv veidotāju uzaicinājums sadarboties. Visu šo apstākļu rezultātā no septembra līdz decembrim tika strādāts kopā ar mākslinieci K.Niedru, lai pirms Ziemassvētkiem darba lapas būtu gatavas lietošanai.

I.Ūdre stāsta, ka šo darba lapu mērķis ir aktivizēt bērna uzmanību, veidot ritma klausīšanās iemaņas, vingrināt atmiņu, apgūt nošu grafisko pierakstu, attīstīt radošumu, rosināt bērnam pašam sacerēt savus ritma motīvus. Darba lapām ir dažādas grūtības pakāpes, tās var izmantot atšķirīgiem sagatavotības līmeņiem un vecumposmiem (sākot no pirmsskolas 4.g. vecuma līdz sākumskolai). Tās ir veidotas ar dažādu tematisko saturu, lai ar tām papildinātu nodarbībā mācīto dziesmu vai klausīto skaņdarbu. Darba lapas nav pašmērķis, bet gan apgūtās vielas nostiprināšanas veids. Ja bērns ritmu apguvis sajūtu līmenī, tad arī darba lapu izpilde nesagādā grūtības, bet gan rada prieku.

Darba lapas pieejamas šeit.

Close Menu