BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Zvaigznājā katra zvaigznīte ir savā vietā

Tā sacīja pedagoģe Ieva Ūdre, atklājot kora klases koncertu 18.decembrī. Zvaigznes nav jāsalīdzina, jo vienādu nav. Par dziedošo zvaigznīšu daudzveidību pārliecinājās visi, kas bija atnākuši uz šo koncertu. Līdzās solo, ansambļa un kora dziedājumam, audzēkņi izpildīja arī vairākus skaņdarbus klavierēm. Šī instrumenta spēle kora klases audzēkņiem jāapgūst gana nopietni. Tāda mācību slodze laikam pa spēkam ir tikai meitenēm, jo zēni šajā koncertā nepiedalījās!
Direktore Anita Velmunska izteica atzinību tām audzēknēm, kam 1.pusgadā izdevies saņemt tikai teicamus vērtējumus. Pateicības saņēma Laura Kisiļeva, Diāna Maceviča, Keitija Grigalena, Marta Bitina, Danija Mickus, Paula Kļaviņa un Diāna Semaka

Close Menu