BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Mākslas nodaļa atrāda otrā pusgada veikumu

Ieejot Mākslas nodaļā, rodas iespaids, ka skola ir par šauru. Visus iespējamos laukumus un sienas četros stāvos aizņem audzēkņu darbi, to skices, diplomdarbi dažādās pabeigšanas fāzēs. Maijs katru gadu ir laiks, kad notiek Pavasara skate, arī šis gads nav izņēmums.

Ceturtdien notika skolas vadības un pedagogu kopīgā skates darbu prezentēšana, aplūkošana, vērtēšana un varētu teikt – arī priecāšanās par paveikto. Un priecāties tiešām ir par ko! Ar trīs stundām bija par maz, lai rūpīgi visu aplūkotu, izprastu un iedziļinātos. Pedagogi iejūtīgi un zinoši raksturoja savu audzēkņu ceļu mākslas pasaulē, komentēja radītos darbiņus – gleznas, zīmējumus, kaligrāfijas paraugus, tekstildarbus, keramiku, fotogrāfijas, video un datorgrafikā veidoto, maketēšanas paraugus. Redzētais ir apliecinājums pedagogu radošumam, milzīgām darbaspējām un profesionalitātei, arī iejūtīgumam pret katru audzēkni, prasmei saskatīt katrā viņa īpašo talantu. Vislielākais gandarījums, protams, ir tad, kad audzēknis no maza, neveikla pirmklasnieka ir kļuvis par daudzsološu mākslinieku. Tomēr daudz pārsteigumu ir arī sagatavošanas klases audzēkņu darbos.

Ieskatieties galerijā!

Close Menu