BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Tu tikai ieskanies,
lai vari tālāk iet...
Slider
Bauskas Mūzikas un mākslas skolas  (BMMS) mākslas nodaļu absolvēja 15 jaunieši. Viņi 10. jūnijā aizstāvēja diplomdarbus un saņēma apliecības. Izglītības dokumentu pasniegšana notika ārā. Korfa  dārzā svinīgo ceremoniju vēroja arī 
Bauskas mūzikas un mākslas skolas Mūzikas nodaļu šajā mācību gadā absolvēja 18 jaunieši. Viņi, tāpat kā vairums audzēkņu, pēdējo divu gadu laikā bija apguvuši ne tikai sava izvēlētā instrumenta spēli
Tā Bauskas novada domes sēdē tika lemts, izvērtējot iesniegtos projektus konkursā “Mēs savam novadam 2021”. No iesniegtajiem 17 pieteikumiem 11 guva atbalstu, tostarp arī Bauskas MMS (biedrības “Bauskai un mūzikai”)
Close Menu