BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Mūzikas nodaļā tiekas nākamo absolventu vecāki

Otrdien, 24.aprīlī skolas zālē Mūzikas nodaļas topošo absolventu vecāki bija ieradušies uz tikšanos ar skolas vadību. Pirms tam topošie absolventi vecākiem sniedza nelielu ieskatu savās eksāmenu programmās. Mazliet trīcēja sirds visiem- pašiem, skolotājiem, vecākiem, jo eksāmenu sesija pavisam tuvu. Visi guva pārliecību, ka pārbaudījumiem ir sagatavojušies jau gandrīz labi.

Kad muzikālā daļa bija beigusies, skolas vadība informēja vecākus par svarīgāko turpmākajam laika periodam, līdz skolas beigšanas apliecības saņemšanai. Kā jau ierasts, tie bija jautājumi par standarta prasībām programmu  apguvē, lai audzēkņi nokārtotu eksāmenus un  saņemtu apliecības par profesionālās ievirzes programmas apguvi, par eksāmenu prasībām un norisi  solfedžo, kā arī par  specialitātes eksāmenu norisi un kārtību. Tika runāts arī par audzēkņu sasniegumiem, karjeras iespējām pēc Bauskas MMS absolvēšanas, vecāku atbildību un lomu veiksmīgā eksāmenu programmas apgūšanā. Kopīgi tiek lemts sadarboties izlaiduma pasākuma veidošānā, telpu noformēšanā. Gan direktore A.Velmunska, gan viņas vietniece I.Idere-Bankava ir pārliecinātas, ka šis periods noritēs veiksmīgi un noslēgsies ar skaistiem svētkiem un vēl vienu koncertu!

Close Menu