BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Novada apbalvojumi – arī mūsu kolēģiem. Sveicam!

17.novembrī Rundāles pilī svinīgā pasākumā godināja izcilākos Bauskas novada ļaudis. Arī vairāki mūsu skolas pedagogi un darbinieki saņēma novada apbalvojumus. Bauskas novada Goda raksts tika piešķirts Aijai Ušerovskai –   par profesionālu ilggadēju pedagoģisko darbu un sasniegumiem jauno mākslinieku talantu attīstībā; Aigaram Dziļumam – par profesionālu, azartisku un radošu pedagoģisko darbu un sasniegumiem jauno mūziķu talantu attīstībā; Signei Pansovai – par profesionālu ilggadēju pedagoģisko darbu un sasniegumiem jauno mākslinieku talantu attīstībā. Bauskas novada Atzinības rakstu saņēma arī mūsu skolas tehniskā darbiniece Līga Valnere – par nozīmīgu ieguldījumu veterānu sporta aktivitātēs un volejbola spēles tradīcijas uzturēšanā Bauskas novadā. Lepojamies un sveicam! Foto – Ģirts Donerblics.

Close Menu