BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Instrumenti ielūdz uz deju mazos bērnudārzniekus

Pavasaris ir arī laiks, kad domājam par Bauskas MMS nākamajiem audzēkņiem, tāpēc daudz darba tiek veikts, informējot un iepazīstinot ar skolas piedāvājumu tās iespējamos audzēkņus pirmskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošajās skolās.

Šo “reklāmkoncertu” sēriju 17.aprīlī iesāka pedagoģe Ieva Ūdre. Viņas vadītais pasākums “Instrumenti ielūdz uz deju” bija adresēts PII audzēkņiem, kas kuplā skaitā piedalījās divās atraktīvās nodarbībās. Tika demonstrēti visi instrumenti, tostarp arī balss , pārvaldīt tos iespējams iemācīties, kļūstot par Bauskas MMS audzēkni. Saistoši un interesanti bija veidots stāsts par dažādām instrumentu dejām. Paši instrumentu deju rādītāji arī ir BMMS jaunāko klašu audzēkņi un ir savas muzikālās izglītības sākumā.

Šādi cenšamies iedrošināt bērnus un viņu vecākus apgūt profesionālās ievirzes izglītību mūsu skolā. Lai mums izdodas un uz tikšanos 1.klasē!

Close Menu