BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Konkursā “Talants Latvijai” esam nākamajā kārtā!

Par to ar prieku informē skolas direktore Anita Velmunska. Esam ļoti lepni un pagodināti, ka konkursa “Talants Latvijai” žūrijas komisija no mūsu skolas audzēkņiem uz konkursa II kārtu izvirzīja sekojošus dalībniekus: 2. klavierspēles kl. audzēkni Mefodiju Kurdiševu (pedagoģe Ineta Rozentāle); 2. flautas spēles kl. audzēkni Ramonu Balakāni, pedagoģe Inta Paula Briņķe; 2. saksofona spēles kl. audzēkni Dārtu Garo, pedagogs Kristaps Lubovs; 5. ģitāras spēles kl. audzēkni Ralfu Kapkalnu, pedagogs Lauris Krasņikovs; 7. vijolspēles kl. audzēkni Viktoriju Tjuhu, pedagoģe Aiva Avotiņa. Skola un direktore saņēmusi arī Rīgas Latviešu biedrības Pateicības rakstu par audzēkņu sagatavošanu šim konkursam.

Konkursa 2.kārta notiks 21.aprīlī, tad atkal būs vajadzīgs mūsu domu atbalsts augstākminētajiem dalībniekiem!

Close Menu