BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Svarīgs paziņojums!

Lūdzam sekot ievietotajai aktualizētajai informācijai e-klasē,vajadzības gadījumā sazināties ar specialitātes skolotāju mūzikā par iespējām vingrināties un muzicēt mājās. Saglabāsim mieru un būsim ļoti atbildīgi. Saudzēsim sevi un rūpēsimies par skolasbiedriem, draugiem, kaimiņiem,ģimenes locekļiem un skolotājiem!

Close Menu