BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Akordeonisti arī gaida Ziemassvētkus

Maza, bet jaudīga akordeonistu grupiņa 14.decembrī tikpat nelielam vecāku un pedagogu pulciņam sniedza savu muzikālo sveicienu Ziemassvētkos. Tas apliecināja katra audzēkņa varēšanu un mācēšanu pārvaldīt šo tik samtaini un daudzbalsīgi skanošo instrumentu. Puiši (jā, tikai puiši!) muzicēja gan pa vienam, gan ansambļos. Par akordeona spēles praktisko un teorētisko pusi skolā visatbildīgākā ir pedagoģe Antra Rušmane, viņa arī emocionāli vadīja šo pēcpusdienu un pieteica audzēkņu priekšnesumus. Muzicēja Kirils, Dāvis, Reinards, Jēkabs un Kristers. Klātesoša un līdzpārdzīvojoša bija arī otra akordeona spēles pedagoģe – direktores vietniece Inita Idere – Bankava. Koncerta dalībnieki tika arī pie nelielām Ziemassvētku dāvaniņām, ko sarūpējušas pedagoģes. Paldies dalībniekiem un vecākiem par pacietību un atbalstu, koncertam gatavojoties!

Close Menu