BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Arī mūsējiem “Prieks muzicēt!”

Zemgales reģiona mūzikas skolu klavierspēles 7.-8.klases audzēkņu
festivāls-koncerts “Prieks muzicēt!” 1.decembrī notika Jelgavas Mūzikas vidusskolā.

Mūsu skolu šajā pasākumā pārstāvēja vairāki audzēkņi. Tie bija Aleksandra Mališeva (ped. Anna Ivanova), Reinis Grosbards (ped. Ligita Kārkliņa), Roberta Elza Stīrija ( -ped. Līga Jaunliniņa), Alise Paļule (ped. Dzintra Vēvere).

Pirmajā kārtā MS rīkoja 7./8.klases audzēkņu skaņdarba (komponisti E.Grīgs, J.Vītols, J.Karlsons) un etīdes atskaņojuma noklausīšanos, sniegumu novērtējot. Festivāla dalībnieki atskaņoja brīvas izvēles skaņdarbu vai solo etīdi. Katrai skolai uzstāšanās laiks bija limitēts – 15 minūtes.

Prieks, ka šiem skolēniem bija iespēja izkopt savu muzicēšanas pieredzi, satikties ar līdzaudžiem, dzirdēt arī viņu sniegumu. Pedagoģes arī atzinīgi novērtē šo pasākumu, jo festivāla ietvaros Jelgavas Mūzikas vidusskola rīko arī izglītojošu lekciju profesionālās pilnveides veicināšanai, tā tas notika arī šoreiz.


Close Menu