BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Lapsām ir jādzīvo!

Vizuāli plastiskās mākslas  konkursā „Radošais atlikums” Bauskas mūzikas un mākslas skolas (BMMS)  audzēkne Nikola Nātra ieguvusi 2. vietu, bet atzinība piešķirta Ērikam  Ražāvičus un Rūtai Ģeidānei ( skolotāja Aija Ušerovska).

Konkursu pirms pāris gadiem sāka organizēt Iecavas mūzikas un mākslas skola, un tas mūsu reģionā  ir kļuvis par „luksoforu” zaļajai domāšanai. Noteikumi paredz telpisku objektu un instalāciju izstrādi, kurā drīkst izmantot  tikai papīra vai celulozes iepakojumus, sadzīves atlikumiem piešķirot jaunu dzīvi. Materiālu otrreizējās pārstrādes un dabas resursu saudzīgas izmantošanas ideju jaunieši dedzīgi atbalsta.

Dalībniekiem šķiet aizraujošas arī iecavnieku piedāvātās tēmas. Šoreiz konkurss konceptuāli tika balstīts  biedrības „Zaļā brīvība” iniciatīvā pārtraukt Latvijā  kažokzvēru audzēšanu un ādiņu izmantošanu apģērbos  un aksesuāros. Process turpinās jau vairākus gadus.

Šā gada konkursa „Radošais atlikums” vienojošais temats bija „Lapsas”.  BMMS skolotājas Aijas Ušerovskas audzēkņi mājās krāja olu celulozes iepakojumus, ko atnesa uz skolu, lai kompozīcijas stundās pēc pašu izstrādātām skicēm gatavotu telpiskas figūras. Tēlu galerija ir ļoti iespaidīga, ikvienai lapsai spilgti izpaužas raksturs.

Katrs autors darbam pats izvēlējās devīzi. Skolēnu vizuāli plastiskās mākslas veidojumus vērtēja  BMMS pedagogu žūrija, konkursa 2. kārtai nosūtot veiksmīgākos lapsu tēlus. Sveicam Nikolu Nātru, Ēriku Ražāvičus un Rūtu Ģeidāni par panākumiem zaļās domāšanas konkursā!

Close Menu