BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Konkursā “Priekules Ikars” esam pamanīti

Kā lasāms Priekules MMS mājas lapā , “šogad vizuāli plastiskās mākslas konkursam “Priekules Ikars” aprit 10 gadi.

Šajā laikā konkurss ir mainījies, attīstījies un pielāgojies laikam. Ja pirmajos gados konkursam tika iesūtīti ap 90 darbiem no 14 skolām, tad šogad skaits ir pieaudzis – 743 darbi no 62 mācību iestādēm.” Starp šiem dabiem jau tradicionāli rotājas arī Bauskas MMS audzēkņu un pedagogu veikums.

Arī šogad konkurss notika attālināti – internetvidē, konkursam iesūtot tikai darbu fotogrāfijas.Konkursa uzdevums bija attēlot prieku, kas mājo ikkatrā, sasaucoties ar Priekules pilsētas devīzi “Prieks mājo Priekulē”.

Esam uzzinājuši šī priecīgā konkursa rezultātus. Sarakstā pieminētas arī divas mūsu skolas audzēknes un pedagoģes. Zīmēšanā 10-12 g.v. grupā – 3.vieta Hannai Prudņikovai par darbu “Prieks kustībā” (skolotāja Aija Ušerovska); kategorijā TRĪSDIMENSIJA 13-15 g. v. grupā Atzinība Ancei Ērikai Ezeriņai par darbu “Kuksis” (skolotāja Svetlana Rājeva). Sveicam !

.

Close Menu