BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Putnu dziesmas pārtop gleznās

Vizuālās mākslas konkursā “PUTNI etno, folk un tautas mūzikas skaņdarbos”, ko rīkoja Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola, piedalījās arī Bauskas MMS audzēkņi. Konkursā izvirzītie uzdevumi bija sekojoši – attīstīt radošo domu un ļaut tai materializēties vizuālajos mākslas darbos, klausoties latviešu tautas mūzikas skaņdarbus etno un folk ritmos; iesaistīt bērnus un jauniešus latvisko tradīciju iepazīšanā caur skaņdarbiem, ļaut apzināt savas nacionālās kultūras un tradīciju bagātības; veicināt piederību Latvijas, Eiropas un pasaules kultūrtelpai; radīt pieredzes apmaiņas iespējas bērniem, pedagogiem un māksliniekiem, iegūt jaunus draugus un idejas.

Šie nopietnie mērķi bija pa spēkam Aijas Ušerovskas audzēknēm Elīzai Bundurei un Evelīnai Martai Lepsei. Gleznošanas tehnikā veidoto darbu konkurencē starp 10-13 g.v.dalībn iekiem Elīza ieguva 1.vietu, bet Evelīna Marta – Atzinību. Sveicam meitenes un skolotāju!

Close Menu