BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Ar panākumiem piedalās māksliniekam Ģ.Eliasam veltītā konkursā

   Ir noslēdzies IV Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss ,,Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot.”  Konkurss veltīts latviešu mākslinieka Ģederta Eliasa daudzpusīgajiem mākslas stiliem un žanriem. To rīko Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola, šī gada konkursa tēma – ,,Pilsētas ainava.”

Konkursa mērķis bija rosināt bērnu un jauniešu interesi par pilsētas ainavu kā mākslas žanru. Konkursa uzdevums – sekmēt audzēkņu radošās domāšanas attīstību un pilnveidot praktiskās darba iemaņas gleznošanā, grafikā, datorgrafikā un fotogrāfijā pilsētas ainavas žanrā.

No Latvijas, Lietuvas un Polijas 107 skolām konkursā piedalījās 1224 darbi, kurus  Starptautiska žūrija vērtēja četrās mākslas darbu tehnikās un četrās vecuma grupās. Konkursa sadarbības partneri piešķīra arī veicināšanas balvas.

Esam priecīgi par mūsu skolas audzēkņu un pedagogu panākumiem. 7 – 9 g.v. darbu autoru grupā (gleznošanā) atzinību saņēma Bauskas Mūzikas un mākslas skolas sagatavošanas grupas audzēknis Alans Kabanovs par gleznu ,,Pilsētas gaismas”. Viņa skolotāja ir Aija Ušerovska.

10 – 12  g.v. autoru grupā (grafikā) atzinība piešķirta 4. klases audzēknēm  Katei Skotelei un Elizabetei Bidzānei. Elizabete saņems arī SIA LAFLORA simpātiju balvu.  Skolotāja Mārīte Šulce stāsta, ka ,apgūstot linogriezuma tehniku, nolēmuši konkursā piedalīties ar grafikas darbiem. Linogriezums ir ilga un precīza darba rezultāts. Elizabete linolejā izgrieza Londonas panorāmas riteni ,,Londonas acs”. Kates darba nosaukums – ,,Austrumeiropas pilsēta naktī”.

Laureātu darbu izstāde ,,Pilsētas ainava” apskatāma Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā no 27. IV – 18.V.

Close Menu