BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Skolas dzimšanas dienas jubilejas tortē pirmo svecīti iededz zēni

Koncertu cikls, kas skatītājus un klausītājus tuvina Bauskas MMS 65.dzimšanas dienas svinībām aprīlī, sācies! 7.martā skolas zēni – audzēkņi un pedagogi pulcēja skolas zālē klausītājus saviem priekšnesumiem. Visu pasākumu vadīja profesionāls kapelmeistars, pūtēju un simfonisko orķestru entuziasts, izcils pedagogs un asprātīgs konferansjē Aigars Dziļums. Viņš sirsnīgi un pārdomāti izveda koncerta dalībniekus pa priekšnesumu līkločiem. Muzikālais vakars sākās ar pedagogu un audzēkņu kopīgu priekšnesumu. Pēc tam koncertēja Kirils Bobovičs, 1.akordeona klase, ped. Inita Idere-Bankava, Raimonds Bartkevičs, 2.sitaminstr.kl., ped. Ikars Ruņģis, Roberts Markevics, Olivers Stapkēvičs, 2.sitaminstr.kl., ped. Ikars Ruņģis, Valters Lejnieks, 5.klavieru klase, ped. Dzintra Vēvere, Roberts Griķītis, 8.kora klase, ped. Inga Bukša, Ralfs Kapkalns, 4.ģitāras klase, ped. Lauris Krasņikovs, Reinis Grosbards, 6.klavieru klase, ped.. Ligita Kārkliņa, Elgars Būmeistars, 6.trompetes klase, ped. Aigars Dziļums, Kristers Pērkons, 7.akordeona klase, ped. Antra Rušmane, Marks Maro Strazdiņš,6.trompetes klase, ped. Aigars Dziļums un 5.-8.klases ritma ansamblis, ped. Ieva Ūdre. Koncertā zēnus atbalstīja arī dažas meitenes un koncertmeistares Evija Bonāte un Ineta Rozentāle. Tas bija skaists vēl nekur neredzamā pavasara (jo ārā atkal puteņoja!) mirklis visiem sanākušajiem vecākiem un citiem koncerta klausītājiem.

Gluži 64 koncertus līdz aprīlim nesolām, bet daudz interesantu muzikālu notikumu un norišu līdz skolas jubilejai būs gana, tāpēc – sekojiet reklāmai!

Close Menu