BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Skolas orķestris gatavojas Dziesmu svētkiem

Bauskas MMS orķestris un pedagogs Aigars Dziļums piedalījās Zemgales novada pūtēju orķestru kopmēģinājumā Jelgavā. Tas 25.februārī notika Jelgavas 4.vidusskolā. Mūsu skolas orķestrantiem , kuri mēģinājumā piedalījās kuplā skaitā, ir sācies intensīvs darba peroids. Jāgatavojas lielajiem Dziesmu un deju svētkiem, kas šovasar notiks Rīgā. Līdzīgi kopmēģinājumi notiek visos Latvijas reģionos. Tiek apgūts svētku repertārs, mūziķi iepazīstas ar virsdiriģentiem, mācās muzicēt tik milzīgā kolektīvā.

Arī dienu pēc šī kopmēģinājuma skolas orķestra dalībnieki turpināja strādāt tepat Bauskā- skolas orķestra telpā. Tika liktas lietā kopmēģinājumā saņemtās norādes. Aigars Dziļums ir ļoti gandarīts par šo darbu, jo jaunieši muzicē aizrautīgi un ir ļoti ieinteresēti to darīt aizvien labāk. Lai veiksmīgs Dziesmu svētku ceļš!

Close Menu