BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Viktorijai Tjuhai – III vieta konkursā

Valsts konkursa II kārta Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu (izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle) audzēkņiem norisinājās Jelgavā. Mūsu skolu tajā pārstāvēja pedagoģes Aivas Avotiņas audzēknes Viktorija Tjuha (6.kl.) un Beāte Brezina (4.kl.).

Žūrijā strādāja un jaunos mūziķus vērtēja Inese Štrāla (J.Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas stīgu instrumentu metodiskās komisijas vadītāja), Arigo Štrāls(Latvijas Mūzikas akadēmijas mācībspēks, docents un LNSO mūziķis) un Uldis Viesturs Sprūdžs (pedagogs un vijolnieks). Katram konkursa dalībniekam bija jāizpilda izvērstas formas skaņdarbs, kas prasa izcilu sagatavotību un pacietību. Abas mūsu skolas dalībnieces konkursā atbalstīja koncertmeistare Evija Bonāte.

Peadagoģe A.Avotiņa stāsta, ka konkurss bija liels pārbaudījums un pārdzīvojums abām dalībniecēm, jo tas notika pēc gandrīz 2 gadu pārtraukuma, kad viss notika attālināti. Beāte Brezina nopelnījusi pateicību par piedalīšanos no konkursa organizatoriem un uzslavu no skolotājas Aivas Avotiņas par drosmi un prasmi koncentrēties, pārvarēt satraukumu. Savukārt Viktorijai, kurai lielāka pieredze gan konkursos, gan koncertos, ticis 3.vietas diploms. Skolotāja uzteic Viktorijas mērķtiecību un ļoti novērtē vecāku atbalstu. Sveicieniem pievienojamies arī mēs!

Foto no Ziemassvētku koncerta
Close Menu