BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

SKOLAS PADOME turpina darbu

Skolas padomes sēdē, kura 19.septembrī notika Bauskas MMS Mūzikas nodaļā, piedalījās vecāku un administrācijas pārstāvji. Satikšanās mācību gada sākumā ir ļoti nozīmīga mācību un audzināšanas procesam skolā, tā plānošanai un saturīgai norisei. Skolas direktore A.Velmunska kopā ar vietnieci Initu Ideri- Bankavu iepazīstināja klātesošos ar skolas pašnovērtējuma ziņojuma projektu. Vecāku pārstāvji atbalstīja to un bija pārsteigti par dokumenta lielo apjomu. Tika rosināts organizēt ārpusskolas izstādes, izteikts daudz vērtīgu priekšlikumu skolas attīstībai. Skolas padomes vadībā ir Diāna Siliņa. Lai kopā izdodas arī šogad!

Close Menu