BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Soliņu trio uzsācis “koncertdarbību”

Daudzi Bauskas iedzīvotāji un pat arī Bauskas MMS Mūzikas mājas apmeklētāji un audzēkņu vecāki nav pamanījuši, ka ar jau iepriekš uzstādītajiem soliem veiksmīgi “sadziedājušies” vēl trīs jauni šēžamrīki, kā arī sakopta vide ap tiem. Projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi” iegūtais novada atbalsts lieti noderējis, lai notiktu projekta “Soliņu trio” realizēšana. Par ļoti veiksmīgu tā uzskatāma tādēļ, ka organiski iekļaujas jau esošajā skolas laukumā pie ieejas, tāpēc, pavirši uzmetot skatu, šķiet, ka tā ir bijis vienmēr!

Projekta realizācija, protams, prasījusi ne tikai dokumentu un dažādu formalitāšu kārtošanu un noformēšanu, ko (ne jau pirmo reizi!) uzņēmusies skolas vadība kopā ar biedrību “Bauskai un mūzikai”. Lai skolas apkārtne būtu arvien skaistāka, bijis vajadzīgs vēl daudzu ļaužu darbs. Notikusi teritorijas labiekārtošana – šķembu ieklāšana un blietēšana, bruģa ieklāšana, trīs solu un atkritumu urnu uzstādīšana, kā arī dekoratīvo stādu iegāde un stādīšana. Tas paveikts pašu skolas tehnisko darbinieku – Māra Slokas, Valda Raistera, Līgas Valneres, Ilzes Ozolas un Ingunas Paegles spēkiem.

Rezultāts ne tikai priecē garāmgājējus un skolas saimi, bet ir arī ar prakisku pielietojumu. Jau mācību gada sākuma svinīgajā pasākumā klātesošie jutās komfortablāk nu jau gandrīz pabeigtajā skolas laukumā.

Šie vides uzlabojumi veikti, pateicoties Bauskas novada pašvaldības atbalstam, kas bija gandrīz tūkstotis eiro, kā arī skolas darbinieku entuziasmam. Paldies arī iepriekšējā mācību gada absolventu vecākiem par iespēju iegādāties košumkrūmus. Atliek tikai vēlēties, lai jaunizveidotā vieta labi kalpo un ilgi saglabājas!

Close Menu