BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Sveicam pirmklasniekus ar debiju!

26.maija pēcpusdienā Mūzikas mājas zālē virmoja pavasara ziedu, priekšnojautu un pozitīva satraukuma aromāts. Pirmajā mācību gadā mūzikā apgūtās prasmes “atrādīja” visu programmu audzēkņi. Šāda koncerta ideja pieder direktores vietniecei Initai Iderei – Bankavai. Viņa priecājas, ka koncerts izdevās sirsnīgs un mīļš, fantastiskā gaisotnē.

Satraukums, protams, tika dalīts starp pašiem koncertētājiem, viņu pedagogiem un koncertu kupli apmeklējušajiem vecākiem.

Koncertā piedalījās klavieru klases audzēknes Elīza Lediņa (ped. Līga Jaunliniņa), Elizabete Upelniece ( ped. Ligita Kārkliņa), Ieva Jakuška (ped. Alise Anna Bubindusa). Vijoļspēli demonstrēja Elza Tirole ( ped. Aiva Avotiņa), ģitārspēli – P.Straumes audzēknes Madara Zoliņa un Nadīna Zaķe. Akordeonu spēlēja Antras Rušmanes audzēknis Dāvis Braže, bet solo dziedāja Beatrise Beimo (ped.Inga Bukša). Pūšaminstrumentus flautu, klarneti un trompeti klausīties ļāva Māra Rimicāne (ped. Laura Meždreija), Jānis Davidonis (ped.Kristaps Lubovs), Eduards Niedra (ped.Aigars Dziļums). Pedagogs Ikars Ruņģis šogad lepojās ar četriem audzēkņiem, kas atbildīgi uzstājās šajā koncertā – tie bija Roberts Markevics, Verners Fībigs, Olivers Stapkēvičs un Rolands Lodītis. Saulaino koncertu noslēdza 1.-2.kora klases ansamblis (sk. Inga Bukša). Kā ierasts, iejūtīgu atbalstu jaunajiem mūziķiem sniedza koncertmeistare Evija Bonāte.

Pirmklasnieki saņēma skaisti noformētus diplomus un liecības par šo izglītības posmu, tās izsniedza Ieva Ūdre, teorētisko priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja. Direktore vēlēja visiem koncerta dalībniekiem kārtīgu atpūtu vasarā un tikšanās prieku 2.septembrī, lai turpinātu veiksmīgi iesākto ceļu līdz Izlaiduma koncertam!

Close Menu