BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Kultūras ministrijas godināto vidū – arī Bauskas MMS pedagogi un audzēkņi (papildināts!)

Papildinot iepriekš rakstīto – balvas saņemtas ! Kultūras ministra ciešo rokasspiedienu un Pateicības rakstus saņēmušas pedagoģes Signe Pansova, Mārīte Šulce, Rodrogo Galans un Olivers Kūmiņš.

Esam saņēmuši informāciju, ka Kultūras ministrija apbalvos kultūrizglītības nozares talantīgākos audzēkņus un viņu skolotājus. Apbalvojumu piešķir par nozīmīgiem sasniegumiem starptautiskos konkursos, izstādēs un skatēs mākslu nozarēs.

Kā lasāms KM tīmekļvietnē, Kultūras ministrijas balva jauniešiem par sasniegumiem starptautiskos konkursos, izstādēs un skatēs mākslu nozarēs iedibināta 1998. gadā. Ar šo balvu Latvijas valsts atzīmē kultūrizglītības iestāžu audzēkņu spilgtākos radošos panākumus un viņu skolotāju ieguldīto darbu.

Turpat lasāms, ka saņemtos 220 pieteikumus vērtēja žūrija šādā sastāvā: priekšsēdētājs, Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) direktores vietnieks kultūrizglītības jautājumos, Kultūrizglītības nodaļas vadītājs Andis Groza, žūrijas priekšsēdētāja vietniece, Kultūras ministrijas Nozaru politikas nodaļas vadītāja Iluta Treija, LNKC mākslas izglītības eksperte Ilze Kupča, Latvijas Mākslas akadēmijas profesionālās doktora studiju programmas Vizuālās mākslas un dizaina apakšprogrammas direktors, profesors Andris Teikmanis, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Klavieru katedras profesors Juris Kalnciems, LNKC mūzikas izglītības eksperts Kārlis Jēkabsons un Latvijas Kultūras akadēmijas profesore Gunta Bāliņa.

Ar prieku un gandarījumu lasām, ka šīs profesionālās žūrijas vērtēšanas “sietam” cauri izkļuvuši un šo cildinājumu 12.maijā PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” Emīla Dārziņa koncertzālē aicināti saņemt arī Bauskas MMS audzēkņi Rodrigo Galans un Olivers Kūmiņš un viņu pedagoģes Signe Pansova un Mārīte Šulce.

Olivers Kūmiņš, vizuāli plastiskās mākslas programmas 3.klases audzēknis, šai balvai tika nominēts par 1.vietu (iegūta Zelta medaļa!) 52. Pasaules bērnu zīmējumu konkursā Taivānā (Ķīnas Republika). Konkurss notika 2021.gada septembrī. Viņa pedagoģe ir Mārīte Šulce. Minētajā konkursā piedalījās arī Rodrigo Galans, vizuāli plastiskās mākslas programmas 5.klases audzēknis (pedagoģe Signe Pansova). Rodrigo darbs tika novērtēts ar 2.vietu (Sudraba medaļa). Tie ir ļoti lieli sasniegumi, tālab īpašs prieks, ka to novērtē ar tik augstas raudzes balvu arī Latvijā.

Bauskas MMS Mākslas nodaļas audzēkņu piedalīšanās Taivānas zīmējumu konkursā ir jau tradicionāla. Par šajā mācību gadā sasniegto un konkursu kpumā jau rakstījām iepriekš- rakstā “Zīmējumi novērtēti ar zelta, sudraba un bronzas medaļu komplektu”.

Apsveicam pedagogus un audzēkņus ar sasnieguma augsto novērtējumu!

Close Menu