BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Koncertu cikls ”Dzimuši Bauskai” turpināsies!

Šī pozitīvā vēsts dodas “gaisā”, jo iegūts finansējums Valsts kultūrkapitāla fonda “Latvijas Valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2022”  konkursā .

Pieteikumu projektu konkursam bija izstrādājusi un iesniegšanai marta beigās un aprīlī sagatavojusi Bauskas MMS direktore Anita Velmunska. Šis nav pirmais projekts, kuru direktorei izdodas realizēt. Īpašs prieks par to, ka tiks iegūts finansiāls atbalsts koncertcikla turpināšanai. Tā ir jau Bauskas kultūrtelpā iesakņojusies tradīcija, kas pandēmijas laikā nevarēja notikt iecerētajā veidā. Tagad atkal varēsim to turpināt.

Zemgales plānošanas reģiona vietnē lasām: ” Konkursa ekspertu komisija pavisam šogad saņēma 73 projektu pieteikumus, kas ir nedaudz mazāk nekā pērn, jo Covid-19 pandēmijas raisītā dīkstāve un citi sociālekonomiskie samezglojumi iespaidojuši arī kultūras nozarē strādājošos, mazinājusies darbinieku veiktspēja un aktivitāšu daudzums, augusi nedrošība par turpmāko plānu īstenošanu. Un tomēr iesniegto projektu pieteikumos to ieviešanai uzrādītā naudas summa bija visai iespaidīga – kopā 387 114,03 eiro, kas neko daudz neatpaliek no iepriekšējos gados prasītās. Un tas ir saprotams, jo projektu izstrādātāji rēķinājušies ar pieaugošajām izmaksām dažādiem pakalpojumiem, darbiem un materiāliem.

Ekspertu komisija, kuras sastāvā bija Valsts Kultūrkapitāla fonda, akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži” un Zemgales  Plānošanas reģiona pārstāvji, šoreiz nolēma atbalstīt pavisam 40 projektus, sadalot pieejamo finansējumu 109 660,00 eiro apmērā. Programmas vadītāja Sanita Larionova norāda, ka, līdzīgi kā iepriekšējos gados, vairākas patiešām labas iniciatīvas arī šoreiz vērtēšanā neguva atbalstu, jo konkurence autoru vidū izrādījās pārlieku liela.”

Iegūtais finansējums -vairāk nekā tūkstotis eiro tiks izlietots divu koncertu organizēšanai. Tiem jānotiek līdz 2022.gada rudenim. Kādi šie koncerti būs un kas tajos piedalīsies? Tas lai paliek noslēpums!

Close Menu