BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Bauskas MMS SKOLAS PADOME tiekas pavasara “sesijā”

7.martā notika Bauskas MMS SKOLAS PADOMES sanāksme. Pārrunājamo aktualitāšu saraksts bija iespaidīgs. Tikšanās darba kārtībā bija iekļauti vairāk nekā divdesmit jautājumi.

Padomes priekšsēdētāja Diāna Siliņa kopā ar Kristīni Ģeidāni, Zandu Strazdiņu, Jāni Estu, skolas direktori Anitu Velmunsku un viņas vietnieci Initu Ideri – Bankavu gandrīz divu stundu ilgā sarunā runāja par skolas iesaistīšanos projektos, aktualitātēm materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā – jaunu IT sistēmu lietošanu, instrumentu un tērpu iegādi. Tika analizēta un plānota skolas radošā darbība – koncerti, pasākumi, konkursi, tostarp dalība gaidāmajos Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos 2025.gadā. Ievērojamu sarunas daļu aizņēma skolas normatīvo dokumentu aktualizācija, gatavība skolas akreditācijai. Mācību un radošo darba aktualitātes raksturoja I.Idere- Bankava. Tika apspriesti arī organizatoriski jautājumi par diplomdarbu skatēm, izlaidumu organizēšanu, skolas piedalīšanos novada svētkos un daudzi citi.

A.Velmunska atzīmē, ka SKOLAS PADOMES viedoklis un ieinteresētība ir ļoti liels atbalsts skolas kvalitatīvai izglītojošai un radošai darbībai.

Close Menu