BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Augstu novērtē pedagoģes Aivas Avotiņas darbu

Apvienotajā novadu pedagogu konferencē augusta nogalē parasti tiekas izglītības darbinieki, lai apspriestu jaunā mācību gada aktualitātes. Šoreiz “Covid-19” ierobežojumu dēļ tikšanās reizē piedalījās tikai izglītības iestāžu vadītāji un pedagoģisko kolektīvu pārstāvji. Tomēr nemainīga bija tradīcija, mācību gadu uzsākot, godināt izcilākos pedagogus. Īpašs prieks, ka viņu vidū bija Bauskas Mūzikas un mākslas skolas vijoļspēles pedagoģe Aiva Avotiņa. Viņa saņēma Bauskas novada domes Goda rakstu.

Ar lielu atbildības sajūtu, rūpīgumu un precizitāti A.Avotiņa veic ne tikai ikdienišķo stundu darbu, bet skolā vada arī stīgu instrumentu metodisko komisiju. Skolotājai lielāko gandarījumu sagādā audzēkņu pieaugošā meistarība. Par skolotājas pedagoģisko talantu un profesionalitāti liecina viņas audzēkņu panākumi dažādos konkursos un skatēs, piedalīšanās atbildīgos koncertos. Mazais Augusta Dombrovska konkurss, Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss vijoļspēles specialitātes audzēkņiem, ikgadējais konkurss “Rīgas stīgas” ir tikai daži no tiem, kuros gūti panākumi.

Vairāki viņas skolotie jaunieši izvēlējušies turpināt ceļu mūzikā. Katrīna Siliņa mācās J.Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā, Dace Bukša šobrīd mācās J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistrantūrā un strādā Liepājas Simfoniskajā orķestrī, Jekaterina Rosuščana  beigusi J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistra studijas, šobrīd strādā Latvijas Nacionālās operas orķestrī.

Paldies skolotājai par zināšanām, radošumu un koleģialitāti ! Sveicam Aivu Avotiņu ar šo apbalvojumu!

Close Menu