BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Lai vecāki klausās!

Iespējams, ka šāds vēstījums un uzdevums bija nelielajam topošo absolventu koncertam, kas notika otrdien. Muzikālais sveiciens bija paredzēts vecākiem, kas viesojās Bauskas MMS Mūzikas mājā. Šīs satikšanās mērķis bija pārrunāt ar skolas absolvēšanu saistītos jautājumus. Skolas direktore Anita Velmunska informēja vecākus par gala pārbaudījumiem, dažādiem noteikumiem un prasībām, skolu beidzot. Direktores vietniece Inita Idere – Bankava detalizēti stāstīja par eksāmenu vērtēšanas principiem un kritērijiem, atbildēja uz vecāku jautājumiem un kliedēja neskaidrības. Tika pārrunāta arī izlaiduma norise un ar to saistītas nianses. Uz tikšanos bija ieradušies gandrīz visu izlaiduma klašu vecāki vai to pārstāvji.

Close Menu