BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

SKOLAS PADOME uzsāk darbu

Pirmdienas pēcpusdienā Bauskas MMS Mūzikas mājā uz konstruktīvu sarunu satikās SKOLAS PADOME. Tajā skolai svarīgus jautājumus risina deleģēti pārstāvji no visām skolas nodaļām un grupām, kā arī audzēkņu un sabiedrības pārstāvji. Šogad padomē ievēlēti Sandra Karnīte, Diāna Siliņa, Līga Lepse, Kristīne Ģeidāne, Daiga Eglīte, Edvīns Hegenbarts, Zanda Stazdiņa (skolēnu vecāku pārstāvji), sabiedrības pārstāvis Jānis Esta, kā arī padomes darbā piedalās skolas vadība – direktore Anita Velmunska un viņas vietnieki Inita Idere- Bankava un Ainārs Pastors.

Šī mācību gada pirmajā tikšanās reizē A.Velmunska un I.Idere – Bankava izvērstā pezentācijā iepazīstināja ar skolas Attīstības plāna turpmākajiem 5 gadiem projektu. Šis ir stratēģisks dokuments, kurā var iezīmēt skolas virzību, iespējas un ieceres, bet tajā nevar ieplānot procesus, kas nav paredzami, tā Attīstības plānu ar smaidu raksturoja direktore. Skolas MOTO – “Tu tikai ieskanies, lai vari tālāk iet ” un VĪZIJA – “Skola ir mājvieta radošām sajūtām un pozitīvām emocijām ” gan paliek nemainīgi. Viņa demonstrēja skolēnu skaita izmaiņas pa gadiem, tendences un faktorus, kas to ietekmē. Tika analizēts Bauskas MMS darba process pēc SVID metodikas – stiprās un vājās puses, iespējas un draudi.

Padomes locekļi iesaistījās diskusijā gan par mācību darba norisi, gan materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanas plāniem un iespējām. Klātesošie uzklausīja dažādu plānu un ieceru raksturojumu . Lūk, dažas no iecerēm – Zaļās koncertzāles izveide, Aktu zāles renovācija Mūzikas mājā, pasākums sabiedrībai “Bauskas BILDES”, Mākslas istabas – bibliotēkas iekārtošana, Mākslas un Mūzikas māja zem viena jumta un citas (arī pārdrošas!) idejas. Par to, ka arī drosmīgas idejas ir realizējamas, liecināja direktores stāstījums par šogad atbalstītajiem 5 projektiem, kas ļaus gan uzlabot materiāli tehnisko bāzi, gan kultūrvidi, gan izglītot audzēkņus un sabiedrību. I.Idere – Bankava pastāstīja par plānotajiem konkursiem, skatēm un citiem pasākumiem.

Sanāksmes gaitā skolas vadība uzklausīja gan audzēkņu, gan vecāku ierosinājumus un kritiku – par informācijas apriti e-klasē un sociālajos tīklos, skolas mājas lapas uzlabošanu. Tika risinātas arī visai ikdienišķas problēmas – par audzēkņu mantu un vecāku auto novietošanu. Klātesošie vienbalsīgi SKOLAS PADOMES “stūri” šim mācību gadam atstāja Kristīnes Ģeidānes rokās. Par viņas vietnieci kļuva Diāna Siliņa.

Iepriecina , ka šajā tikšanās reizē nosauktajām un aktualizētajām problēmām un arī iecerēm jau tika rasti reāli risinājumi. Lai arī turpmākais Skolas padomes darbs būtu tikpat produktīvs!

Close Menu