BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Izstāde – veltījums Vilhelma Purvīša atcerei

Zīmēšanas un gleznošanas skolotājas Mārītes Šulces un skolotājas Aijas Ušerovskas audzēkņi aicina aplūkot jaunu tematisku izstādi BMMS mākslas nodaļas vestibilā. Tas ir sveiciens latviešu glezniecības vecmeistaram Vilhelmam Purvītim, kuram 3. martā būs 150. dzimšanas dienas atcere. 

V. Purvīša darbu versijas akvarelī  un guašas gleznojumos ir atspoguļojuši 6. klases audzēkņi Jana Braška, Justīne Budrevičus, Arneta Hegenbarte – Petrika, Kārlis Jansons, Tīna Estere Karlshofa, Annija Valtere, Milāna Uļanska, kā arī 5. klases skolnieces Krista Kārkliņa, Katrīna Veinberga un 3. klases audzēknis Ēriks Ražavičus.

V. Purvīša gleznu versijas drīz pabeigs un tematisko izstādi papildinās  Mārītes Šulces audzēknes Linda Lakstīgala un Alise Beķere. Ekspozīcijā ir iekļauti arī Bauskas bērnu un jauniešu centra gleznošanas studijas ( vadītāja Mārīte Šulce)  četru dalībnieku darbi. Linogriezumu – V. Purvīša portretu – pirms dažiem gadiem darināja BMMS absolvents Miks Kampuss. Īpašu uzmanību saista Kristas Kārkliņas virtuozā, tonāli niansētā V. Purvīša gleznas versija. Arī citu izstādes dalībnieku darbos vērojami emocionāli organizēti dabas tēli.

Izstādes pieteikumā Mārīte Šulce skatītājus iepazīstina ar V. Purvīša dzīves un daiļrades svarīgākajiem faktiem un viņa ievērojamo lomu latviešu profesionālās mākslas attīstībā. Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) nodibināšana 1919. gadā bija V. Purvīša iecere. Līdz 1934. gadam viņš ieņēma LMA rektora amatu, pēc tam vēl 10 gadus Akadēmijā vadīja dabasskatu meistardarbnīcu.

BMMS jauniešu iepazīstināšana ar latviešu glezniecības dižgaru mākslas mantojumu ir skolotājas Mārīte Šulces izveidota tradīcija. Skolēni 2016. gadā izstrādāja un izstādē demonstrēja Jaņa Rozentāla gleznu versijas, bet 2019. gadā  interpretēja Johana Valtera darbus.

V.Purvītis. Ziema
Close Menu