BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Atzinīgi novērtēts pedagoģes Ligitas Kārkliņas darbs. Sveicam!

Pirmdienas rīts skolā atnāca ar priecīgu ziņu – skolas klavierspēles pedagoģe Ligita Kārkliņa saņēmusi novada Atzinības rakstu. Šim apbalvojumam pedagoģe bija izvirzīta, sagaidot viņas nozīmīgu dzīves jubileju. Bet ne jau tas ir galvenais , lielās atzinības vērta ir skolotājas ilggadējā pedagoģiskā darbība un izskoloto pianistu panākumi un mīlestība pret mūziku, ko viņi saņēmuši no skolotājas.

Atzinības rakstu 16.novembrī pedagoģei pasniedza novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis. Skaisto brīdi vēl svinīgāku padarīja Ligitas Kārkliņas audzēknes – koncertmeistares Evijas Bonātes klavierspēle. Muzicēja arī pati pedagoģe. Paldies, skolotāj, par darbu un mīlestību! Sveicējiem pievienojas arī skolas kolektīvs un lielais skolotājas esošo un bijušo audzēkņu “klavieransamblis” !

Close Menu